Ziraat Bankası 2020 Faizsiz Çiftçi Kredisi Nasıl Kullanılır?

0

Çiftçilere müjde, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla sunulan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce çiftçilere verilmek üzere Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulama Tebliği 3 Ocak 2020 tarihli sayısında Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Yayınlanan bu karar ile Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi & Tarım Kredi Kooperatifi faizsiz kredisi verebiliyor.

Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifler aracılığıyla kullandırılacak ve 2020-2022 seneleri arasında 3 yıl uygulanacak olan düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri yeniden belirlenerek önemli değişikliklere gidildi.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulanacak olan;

öncelikli bölge yatırımı,
yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı,
kendi yemini üretme ve mera kullanımı,
jeotermal yeni enerji kullanımı,
genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere göre faiz indirimi uygulanacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri & Ziraat Bankası Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi
2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Ziraat bankası aracılığıyla faizsiz verilecek kredi konuları;

Hayvansal üretim konuları,
Bitkisel üretim konuları,
Muhtelif konular ve
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretim konuları olmak üzere 4 başlık altında ayrılmaktadır.
Ziraat bankası tarafından ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçek ve tüzel kişi üreticilere 100 bin TL’ ye kadar faizsiz, bu tutarı aşanlara faiz indirimli olarak hayvancılık, bitkisel üretim ve muhtelif konulara kadar birçok konuda kullandırılan kredilerin faiz oranlarından Bakanlar kurulu ile belirlenen indirim oranları ve indirim yapılacak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi verilecektir.

Ziraat Bankası ‘ na 2020 yılına kadar başvuru yaparak düşük faizli tarımsal faaliyetler konusunda verilecek olan kredilere başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca birden fazla tarımsal kredi talebinde bulunan çiftçilere toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşme dahilinde yetiştirilen ürünü garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yapan çiftçilere üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 10.000.000 TL’ ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Bu kredilere sözleşmeli üretim kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konularında görselde belirtilen indirim oranları uygulanır.

Hayvansal üretim konuları
Ziraat bankası tarafından hayvansal üretim, bitkisel üretim ve muhtelif konularda verilecek olan işletme kredisi ve yatırım kredisinde uygulanacak olan faiz indirimleri ve kredi üst limiti Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Aşağıda çiftçilere hayvan, bitkisel üretim ve diğer konularda kullandırılacak krediler için uygulanacak faiz indirimi ve belirlenen kredi üst limitleri belirtilmiştir.

Hayvansal üretim konularında yatırım ve işletme kredisi olarak verilecek olan kredilerde uygulanacak olan faiz oranları ve kredi üst limitleri aşağıdaki gibidir.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
Yaygın hayvansal üretim,
Damızlık etçi kombine sığır yetiştiriciliği
Damızlık düve yetiştiriciliği
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
Büyükbaş hayvan besiciliği,
Arıcılık
Kanatlı sektörü
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği,
Hindi besiciliği,
Su ürünleri avcılığı
Su ürünleri yetiştiriciliği indirim oranları ve kredi üst limiti aşağıdaki gibidir.
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredisinin üst limiti 25 milyon liradır. Bu krediden 750 bin liraya kadar kredi kullanmak isteyenler yatırım dönemi için % 100 faiz indirimi işletme dönemi için ise % 50 faiz indiriminden faydalanabilirler. Bu uygulamadan damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiricileri de aynı şekilde yararlanabilirler.

Damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan besiciliği, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği için bu imkanlar ile ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından verilecek olan kredilerin yatırım dönemi için kullanımında %100 faiz indirimi yapılacaktır.

Bitkisel Üretim Konuları
Kontrollü örtü altı tarımı
Yaygın bitkisel üretim
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
Yurtiçi sertifikalı fidan kullanımı
Süs bitkisi üretimi
Sera modernizasyonu
Stratejik bitkisel üretimi yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri farklı oranlarda belirlenmiştir.
Sera yani kontrollü örtü altı tarımı için belirlenen kredinin üst limiti 25 milyon liradır. 25 milyon üst limitli bu krediye başvuru yapanlara 750 bin liraya kadar alacakları kredide yatırım dönemi için %50, işletme dönemi için ise %50 faiz indirimi uygulanacaktır.

Ayrıca bitkisel üretim konularında çok yıllık yem bitkisi üretimi yapanlar ile yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapanlara yatırım dönemi kredisi için %100 faiz indirimi ile çiftçilere faizsiz kredi verilecektir.

Yaygın bitkisel üretim 750.000 TL ‘ ye kadar, süs bitkisi üretimi 10.000.000 TL’ ye kadar yurt içi sertifikalı fidan kullanımı için yatırım dönemi ve işletme dönemi kredilerinde de işletme ve yatırım dönemi için % 100 faiz indirimi yapılacaktır. Bu indirimler aşağıdaki tablodan izlenebilir. Sera modernizasyonunda 100.000 TL kredi üst limitli verilecek olan kredinin yatırım ve işletme dönemi kredisinde %100 faiz indirimi uygulanacaktır.

Muhtelif Konular
İyi tarım uygulamaları
Tarımsal mekanizasyon
Modern basınçlı sulama
Traktör
Arazi alımı
Lisanslı depoculuk yatırımı yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri farklı oranlarda belirlenmiştir.
Modern basınçlı sulama alanında 5.000.000 TL’ ye kadar üst limiti bulunan kredi imkanı ile yatırım döneminde alınacak bu kredi için yatırım dönemi faiz indirimi %100 olacak şekilde kullanılacaktır. Diğer konular içinde yer alan organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, arazi alımı ve soğuk hava deposu yatırımları için alacağınız kredi yatırım dönemi için farklı faiz indirimleri uygulamaktadır.

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Üretim Konuları
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretim konularında;

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
Küçükbaş hayvan besiciliği
Büyükbaş hayvan besiciliği,
kontrollü örtü altı tarımı,
tarımsal ürün işleme paketleme ve depolama tesisi yatırım dönemi kredisi i
Su ürünleri avcılığı yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri farklı oranlarda belirlenmiştir.
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredi üst limiti 10 milyon olan ve küçükbaş hayvan besiciliği kredi limiti ise 15 milyon lira olarak verilecek olan krediler için yatırım dönemi faiz indirimi %100 olarak açıklanmıştır. Bu krediler tamamı faizsiz olarak kullandırılacaktır.

Büyükbaş hayvan besiciliği, kontrollü örtü altı tarımı, tarımsal ürün işleme, paketleme ve depolama tesisi yatırım dönemi kredisi için faiz indirimi uygulanacaktır.

Ziraat Bankası Bitkisel Üretim Yatırım ve İşletme Kredisi
Ziraat bankası bitkisel üretim yapacak olan ve tarla, bahçe, örtü altı, topraksız, su kültüründe üretim vb. çeşitli bitkisel üretim konularında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde yönelik ihtiyaçlarının tahıl, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar, baklagiller, yumrulu bitkiler, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği, sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği, meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği, açıkta ya da serada iç, dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği vb. gibi bitkisel üretim yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanabilmek için Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen kriterleri taşımaları halinde sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında başvuru yapmaları halinde düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirler.

Ziraat Bankası Hayvansal Üretim Kredileri
Ziraat bankası Hayvansal üretim kredileri kapsamında su ürünleri, büyükbaş besi süt hayvancılığı, küçükbaş besi, süt hayvancılığı damızlık hayvancılık vb gibi kanatlı hayvancılık tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık ile arıcılık gibi hayvancılık faaliyetlerinde gerekli Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan alımına ilişkin giderleri Ziraat bankası İşletme Kredileri ile hayvancılık faaliyetlerinde gerekli olan ahır, ağıl yapımı, süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar ve işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla veya arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı için yapılacak giderleri Ziraat bankası yatırım krediler ile gidermek mümkün. Tabi bu kredilerden yararlamak için ilgili koşulların ile üretim yaptığınız konu uygunluğu gerekiyor. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlamak şartı ile sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında verilen düşük faizli kredi başvurusu yaparak bu imkanlardan yararlanmak mümkün.

Sitemizde yer alan içerik Resmi Gazetenin yorumlanmasından ibaret olup, Konu hakkında net bilgi edinmek isterseniz Ziraat Bankasının şubelerine başvurun. 2020 yılında da bu krediler tebliğnamede yer alan faiz indirimlerinden yararlanmak için bankalardan istenen evraklar ile birlikte başvuru yapmanız yeterli.

Leave A Reply

Your email address will not be published.