“Yeni Bir “İstanbul Yaklaşımı”nı Tartışma Zamanı

0

FİN-AS Danışmanlık Y.K Başkanı Serim, başta faiz yükseltme kararı olmak üzere Türkiye’nin son günlerde aldığı kararların Türkiye ekonomisine faydalı olacağını düşünüyor. Serim’e göre karamsar olmak için hiçbir neden yok; lakin mutlaka “aksiyon” gerekiyor.

Ali Serim son aylarda yaşanan ekonomik zorlukların nasıl aşılacağına ilişkin görüşlerini şöyle özetledi:

“Türkiye büyük miktarda sermaye çekebilir. Yakın zaman evvel bütçe harcamalarında kısıntıya gidilecek olmasına ilişkin kararlar, hukuk alanında atılacak adımlar ve demokratik değerlerin güçlendirileceğine ilişkin yapılan açıklamalar Londra ve New York gibi finans merkezlerinde dikkat çekti. Lazım olan aksiyona geçmek ve niyetin yalnızca söylemden ibaret olmadığını somut örneklerle göstermektir. Önümüzdeki günler dikensiz gül bahçesi olmayacak olsa da; Covid 19 aşısının seri üretim ve sipariş toplama süreçlerine geçilebilmiş olması korku bulutlarını dağıtmaktadır. Bir de buna ilaveten munis, işinde uzman, basiretli ve liyakat sahibi karar vericilerin yüksek sesleri duyuldukça derin bir karamsarlığa yer olmadığı görülecektir. Tam bu noktada icraata yansıyan kararlı güncel değişimler olduğu sabit. Yeni ABD Yönetimi ile de beklenenden daha iyi ilişkilerin hızla geliştirilebileceğini ve gelişeceğini bekliyorum. Zira bu noktada çözüm ve çıkış üretme yetkinliğine sahip her iki tarafta da etkili isimler olduğunu biliyoruz. Yeni dönemin kurumların ülkeler arası ilişkilerde başat belirleyici olacak olmasını da daha olumlu görmemiz gerekir. ABD yakın dönem plan ve çıkarlarının zayıf bir Türkiye ile uyumluluğunu göremiyorum. Güçlü Türkiye ABD’ye güçlü müttefik demek! Diplomatik kriz değil diplomatik açılım beklemek daha gerçekçi. Alkışladığım faiz arttırımı da gerçekçiliğin yeniden hâkimiyetinin ilanı olarak görülebilir. Bunun yanısıra kısa vadeli kaynak bulunmasının imkansız olmayacağını aktarabiliriz. Mesele orta ve uzun vadeli kaynak bulmaktır lakin ne mutlu ki bu noktada da imkanlar yok değildir. Yaftalamadan IMF ve alternatifleri önyargısızca tartışılmalıdır. Kaynaklara ulaşabilecek yahut kolaylık sağlayabilecek kişilerdan istifade edilmelidir. Bunu mümkün kılacak ilişkilere sahip yetişmiş ve işinde uzman insanımızın önünün açılması yeterli gelmektedir.. Makuliyet ve pragmatizm siyasi iklime ne kadar fazla etki edebilirse, önümüzü o kadar net görebileceğiz.”

BANKACILIK SEKTÖRÜ BÜYÜK YÜK TAŞIYOR

Açıklamasının devamında bankacılık sistemi büyük bir yük taşıyor diyen Ali Serim şu biçimde devam etti:

“Yıllardan beri hayati etkilerine işaret ettiğim Yapısal Reformların yeterince önemsenmemesiyle büyüyen ekonomik zorlukların Covid 19 salgınının dehşetengiz etkileriyle geldiği noktada yeni bir İstanbul Yaklaşımı’nı tartışmaya açmak lüzumludir. Gerek kamu gerek özel bankaların sorunları yönetirken vatanperver çalışmaları ve ürettikleri pratik çözümleri oldu. Bu yük daha fazla taşınabilir mi emin değilim. Ülkemizde 2001 yılı genelinde kendini gösteren ekonomik krizin finans ve reel kesimde yarattığı tahribatın minimize edilmesi için bir sivil inisiyatif örneği olarak Türkiye Bankalar Birliği tarafından oluşturulan İstanbul Yaklaşımı gerek çalışma prensipleri gerek ortaya koyduğu uzlaşı ve müzakere ahlakı açılarından ülkemizin zengin tecrübelerinden biri olmuştur. 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na eklenen geçici 32. maddeyle finans sektörüne olan kredilerini ödeyemeyen reel sektöre, bu kredileri ödeme kolaylığı getiren finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Lakin anlaşılmaktadır ki bu düzenleme yeterli olmamıştır. Konu üzerine kamu ve özel sektör acilen derinlemesine önerileri beraber oluşturmak mecburiyetindedir. Ülkeler arası piyasalarda kabul görecek bir finansal açılımın kaynak bulma fırsatları bulacağını düşünüyorum. Bunun için lüzumlu olan paradigma değişimlerinin başladığını da somut biçimde gözlemliyorum. Tek lazım olan biraz daha süratli fiiliyata geçmek, uygulamalarla kararlılığımızın şeffafça taçlandırılması lazım diye düşünüyorum. Dünya çapında nereye gideceği tereddütlü çok fazla para var. Türkiye’ye gelmek isteyen de çok yatırımcı var. Bir süreden beri yokluğu kimilerince şikayet konusu yapılan lüzumlu ve istenen ‘piyasa şartlarıyla uyumlu idare’ görünümünün tekrar ortaya çıkması çok olumludur. Tüm karamsar propagandaya rağmen görmezden gelemeyeceğimiz boyutlara ulaşan global ekonomik kriz zamanı ve kriz sonrası Türkiye’nin performansından tereddüt etmek ekonomi tarihiyle çelişmektir.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.