Vakıflar Genel Müdürlüğü ve SGK’dan Önemli Gelişmeler! KPSS Puanı İle Mülakatsız Memur Alımı Yapılacağı Açıklandı!

0

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve SGK tarafından 2021 Ocak ayı itibari ile son dakika gelişmelerin gün yüzüne çıkmasıyla beraber dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bulunmaktadır. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu son dakika gelişmeler ile beraber on binlerce vatandaşımızı yararlanabileceği büyük fırsatlar gün yüzüne çıktı. KPSS puanı ile beraber memur alımı yapılacağı açıklanmasının ardından mülakatsız olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Memur alımını mülakat yapmadan alınacağı açıklanmasının ardından pek çok vatandaşımız bu fırsatları değerlendirebilmek için gündemimizde ki yerini almaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve SGK tarafından yapılan bu son dakika gelişmeler doğrultusunda bu zorlu süreç içerinde işsiz kalan vatandaşlarımız başvuruların nereye ve nasıl yapılacağına dair araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamış bulunmaktadır. Pek çok vatandaşımız için sunulan bu gelişmeler doğrultusunda gün yüzüne çıkan büyük olanakların ardından SGK önemli gelişmeleri paylaştı. Ön lisans mezunu olan bireyler KPSS Puanı kapsamında mülakatsız 30 memur alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puanı yeterli olan bireyler 7 Ocak 2021 tarihi saat 23:59’a kadar tercihlerin tamamlanması gerekmektedir.

PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna personel alımı yapılacağı açıklanmasının ardından başvuru yapmak isteyen bireyler 30 Aralık 2020 tarihi ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruların yapılması gerektiğine dair önemli açıklamalar yapıldı. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar KPSS puanları kapsamında başvuru işlemlerini belirlenen tarihler aralığında T.C. Kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmesi ön görülmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
  2. b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
  3. c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  4. d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  5. e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
  6. f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
  7. g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Leave A Reply

Your email address will not be published.