Tarım ve Hayvancılığa Yeni Hibe Desteği 2020

0

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştı. Karar ile ilgili yeni düzenlemenin resmi gazetede yayımlanması bekleniyordu. Çiftçilerin beklediği hibe desteğinin tüm detaylarına ilişkin (27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile( yürürlüğe konulan hükümlerine dayanılarak hazırlanan ”yeni karar” nihayet 21 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

21 Kasım 2020 tarihinde 2020/24 ve 2020/25 tebliğ sayıları yayınlanan yeni Tebliğ; bir önceki yani (28/07/2020 tarihli) Resmi gazete hükümlerine göre düzenlenerek, çiftçilere sağlanacak hibe desteğinin tüm detaylarını içermektedir. Bu kararlar gereğince çiftçilere ekonomik anlamda kırsal alt yapı projelerine ve kırsal kalkınma yatırımlarına % 50 hibe desteği hibe desteği verilecektir.

Tarımsal alandan, su ürünlerine, arıcılıktan el sanatlarına, ürün yetiştiriciliği projelerine ilişkin üretim için makine yardımı, tıbbi yardım gibi tüm hibe destekleri bu kapsamda yer alacaktır. Doğal kaynakların ve çevrenin koruması ele alınarak gelir düzeyinin yükselmesi, küçük ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi, güvenilirliğin artması gibi bir çok amaca yönelik desteklenme sağlanacaktır.

Büyükbaş hayvancılık yapmak istiyorum diyenler kırsal kalkınma destekleri kapsamında hayvancılık destekleri 2020 yılında da alabilir. Hayvancılık hibe destekleri 2020 yılında hangi yatırımlara verilecek? Hibe desteği verilmeyecek olanlar hangileridir, hangi iller desteklenecek, büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir tüm merak edilenler yazımızdan ulaşabilirler.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına % 50 Hibe Desteği Resmi Gazete’ de ( 21 Kasım 2020)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Genç ve kadın çiftçilere kırsal kalkınma ekonomik ve alt yapı yatırımlarına %50 hibe desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 21 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2021-2025 yılları arasında kırsal kalkınmada tarımsal ve ekonomik alt yapı yatırımlarına verilecek % 50 hibe desteğinin başvuru, evraklar, yatırım konuları, destekleme miktarları ve hibe desteğinin tüm detayları netleşti.

2021/2025 yılları arasında genç çiftçi ve kadın girişimciler öncelikli olacak şekilde Çiftçilere verilecek Kırsal Kalkınmaya % 50 hibe desteği tüm bilgileri içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Hayvancılık Hibe Destekleri 2020 Yılında Hangi Yatırımlara Verilecek?
21 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararına göre; Bu yatırımlar genellikle tarım, su ürünleri ve hayvancılık adına yapılmış yatırımlardır. Ürünlerin işlenmesine yönelik sabit yatırımlar tesislerin enerji ihtiyacı, su, gaz ihtiyacı gibi yapılara yatırımları ile destek verir. Yeni açıklanan yönetmeliğe göre bu yatırımlar;

Aile işletmeciliği faaliyetlerini geliştirmek için yapılan altyapı sistemleri,
Arıcılık ve ürünlerine yönelik yatırımlar,
Bilişim sistemleri eğitimi,
El sanatları ve katma değerli ürünler,
Hayvansal ve bitkisel orijinal gübre işlenmesi, paketlenmesi ve dondurulmasına yönelik yatırımlar,
İpek böceği yetiştiriciliği,
Kapasite arttırım yardımı, bu kapsamda; teknolojiye yönelik yatırımlardır.
Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine yardım ve park alanları,
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar,
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği,
Yatırımcılar, bu kararlar durumunda tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik ülke genelinde proje kabul döneminde 1 adet proje başvurusu yapabilirler. Bu yatırımlar tarıma dayalı ve kırsal ekonomik alt yapı yaptırımları hakkında çıkarılan tebliğler nihayet yayınlandı.

Tarıma dayalı yatırımlara ilişkin Kararı (2020/24 tebliğ) incelemek için tıklayınız.

Kırsal ekonomik alt yapı yaptırımlara ilişkin yeni kararı (2020/25 tebliğ) incelemek için tıklayınız.

Hibe Desteği Verilmeyecek Olanlar
Yapılan açıklamalardan yola çıkarak, kırsal kalkınma hibe desteklenmelerinden yararlanamayacak olanlar ise kamu kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan, bağlantısı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanamayacaktır. Ayrıca bu kapsamdaki hibe destekleri ve projeleri onay almayacaktır. Denetim ve ceza kapsamında ise, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar, 5 yıl süreyle hiç bir desteklenme programından yararlanamayacaktır. Diğer hükümlere bakılarak, desteklenmeye ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar hibe ödemeleri devam eder. Ancak işlemler tamamlandıktan sonra KDV muafiyeti dahil hiç bir kamu kurum ve kuruluşlarının faiz niteliği desteklenmelerinden hariç hiç birinden yararlanamayacaktır.

Hibe Desteği Verilecek İller
Bu karara yönelik ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine ve yatırımlarına girecek iller yukarıda belirttiğimiz kırsal kalkınma yatırımlarına uygun verimli olabilecek şehirler belirlenerek projeler incelemeye alınarak, nitelik ve bütçelerine uygun iller seçilerek desteklenme sağlanacaktır. Hibe desteği verilecek olan iller için Tarım bakanlığı resmi gazetede’ de ekler de yer almaktadır. ekler için tıklayınız.

Resmi Gazete’de yayımlanan hayvan kredisi ile kararı buradan inceleyebilirsiniz. Yeni kararları ise 2020/24 ve 2020/ 25 yeni tebliğlerden inceleyebilirsiniz.

Tarım ve Hayvancılık Projelerine %50 Hibe Desteği
Bu projeler, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gerekecek. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları proje üst limitinin %50′ sine kadar hibe yoluyla destek verilecektir.

Yukarıda vermiş olduğumuz kırsal kalkınma yatırımları kapsamındaki yatırımlardan onay olduğu sürece bu desteği projeye çevirip hibe desteğini alabilirsiniz. Proje bütçesi KDV (katma değer vergisi) dışında hazırlanır ve esas proje tutarı onay aldıktan sonra üst limitleri bildirimi ile belirlenecektir. Hibe ödemesi için ”hibe sözleşmesi” imzalanması en önemli şartlardandır. Bu desteklerden yararlanmak için projenizi tasarlayıp verilen tarihler de yatırımcılara sunarak onay beklemeniz yeterlidir. Verilen bu destekler ve iller için gerekli açıklamalar resmi gazete’ de yer almaktadır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Finans ve Ödemeleri
Bu karara dayanarak yapılacak tüm ödemeler için gerekli bu kaynak, mali bütçe kanunu ile ödeneklerden karşılanarak T.C. Ziraat Bankası tarafından ödemeler sağlanacaktır. Ziraat Bankasına bu karar ile ilgili yapılan nakdi ödemesi hizmet komisyonu olarak %0.2′ si yapılır. Proje başvuruları ile ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir. Ve yatırımcıların proje ödemelerini devlet bankaları şubelerinden alacakları hesaplardan havale veya EFT yoluyla yapmaları zorunlu olup, uygulama sürecinde ise yatırımcılardan proje faaliyetleri için herhangi bir masraf tahsil edilemez.

Kırsal Kalkınma Destekleri Finans ve Ödemeleri
Desteklenme Kapsamına Alınacak İller

Bu kararlar 01/01/2021 de yürürlüğe girecektir. Karar ve hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmektedir.

ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU YAPILACAK
Başvurular 60 gün içinde gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacaklar, program konusunda il proje yürütme birimlerinden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilecek. Başvurular, ”www.tarimorman.gov.tr” adresinden yapılacak.

Değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazanan projeler, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Leave A Reply

Your email address will not be published.