Son İki Ayda Bütçe Açığının Hızla Artacağını Göreceğiz

0

Bütçe Ekim ayında 4.9 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz senenin aynı ayında açık 14.9 milyar TL seviyesindeydi. Faiz dışı denge ise geçtiğimiz yıl 8.1 milyar TL açık verirken bu yıl 6.9 milyar TL fazla verdi.

Ocak-Ekim dönemi itibariyle ise bütçe açığı 100.7 milyar TL’den 145.5 milyar TL’ye yükselirken, faiz dışı denge 12.4 milyar TL açıktan 25.9 milyar TL açığa genişledi.

12 aylık birikimli bütçe açığı bir evvelki aya göre gerileyerek Ekim’de 168.5 milyar TL olurken, bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3.8’e geriledi. Faiz dışı denge ise 37.2 milyar TL açığa daralırken açığın GSYH’ye oranı da yüzde 0.8’e indi.

Ekim ayında giderler bir evvelki yıla göre yüzde 21.6 artarak 97.7 milyar TL, gelirler yüzde 41.9 artışla 92.8 milyar TL oldu. Ocak-Ekim dönemi itibariyle ise giderler yüzde 18.0 artışla 967.7 milyar TL olurken, gelirler yüzde 14.3 artışla 822.2 milyar TL oldu.

Enflasyon tesiri dikkate alındığında gelirlerin söz konusu zamanda yüzde 2.2, giderlerin ise yüzde 5.5 arttığını izlemekteyiz.

Bütçe Gelirleri

Vergi gelirleri Ekim’de bir evvelki yılın aynı ayına göre yüzde 40.4 artarken dahilde alınan KDV’nin yüzde 120.2, ÖTV’nin yüzde 69.4, ülkeler arası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerin yüzde 42.0 arttığını görmekteyiz. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’deki artış yüzde 287.5, tütün mamullerinden alınan ÖTV’deki artış yüzde 64.1 oldu.

Gümrük vergileri geçtiğimiz senenin aynı ayına göre yüzde 53.9, ithalde alınan KDV ise yüzde 40.4 arttı. Kurumlar vergisi gelirleri ise geçtiğimiz senenin aynı ayına göre yüzde 51.7 azaldı.

Ocak-Ekim dönemi itibariyle vergi gelirleri yüzde 21.4 artarken, dahilde alınan KDV’nin yüzde 19.0, ÖTV’nin yüzde 38.0, ülkeler arası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerin yüzde 25.2 arttığını görmekteyiz. ÖTV gelirlerinin özelliklerinde motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 256.1, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan alınan vergilerin yüzde 119.8 artışı dikkat çekmekte.

Bütçe Giderleri

Giderlere incelediğimizde faiz hariç bütçe giderleri Ekim’de yüzde 16.9 artış kaydederken, detayda cari transferlerin yüzde 25.4, hazine yardımlarının yüzde 23.4, hanehalkına yapılan transferlerin yüzde 88.8, tarımsal destekleme ve ödemelerinin yüzde 30.3 arttığını izlemekteyiz. Ekim’de faiz giderleri geçtiğimiz senenin aynı ayına göre yüzde 72.3  artarken detayda iç borç faiz ödemeleri yüzde 93.5 arttı.

Ocak-Ekim dönemi itibariyle ise faiz hariç bütçe giderleri yüzde 15.9 artarken, faiz giderlerindeki artış yüzde 35.4 oldu.

Sosyal güvenlik açığının finansmanı için aktarılan tutarın ise yüzde 75.0 artarak 39.9 milyar TL’den 69.9 milyar TL’ye yükseldiğini görmekteyiz.

Yeni Ekonomi Programında 2020 yılı için bütçe açığı gerçekleşme tahmini 239. 2 milyar TL ve açığın GSYH’ye oranı yüzde 4.9 olarak öngörülürken, faiz dışı denge açık tahmini 101.8 milyar TL ve açığın GSYH oranı ise yüzde – 2.1 olmuştu.

Ekim ayı gerçekleşmeleri bir evvelki aya göre iyileşmeye işaret etse de yılın kalan iki ayında toplamda 70 milyar TL seviyesinde bir açık verileceği görülüyor.

Dr Ali Orhan Yalçınkaya

FÖŞ:  Türkiye’nin 3 Büyük Finansal Probleminu Çözmek Zorundayız

Elvan’dan yeni ekonomi ve bütçe hedefleri…

İşdünyası Erdoğan’dan istek listesi hazırladı

Dr Gürbüz yazdı: Son veriler ekonomi hakkında ne anlatıyor?

Leave A Reply

Your email address will not be published.