Son Dakika: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM’de kabul edildi

0

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifle, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

TÜM İDARİ CEZALAR DA YAPILANDIRMA İÇERİSİNDE

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler sebebiyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma içerisinde olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının muhafaza edilmesina katkı payı da yapılandırılabilecek.

UZUN VADELİ SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve işi yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir evvelki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen bireyler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç yahut engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının zamanıni 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

CUMHURBAŞKANI’NA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATMA YTESİRİ

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs salgınının ters etkileri sebebiyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının zamanıni 30 Haziran 2021’e kadar uzatma ytesirine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği zamanıni 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Başvuruda yer alanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar içerisinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacak.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten bu yana fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üstünden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.

Gümrük Kanunu içerisinde dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da süratli kargo taşımacılığı yapan şirketlerce tertip edilen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı içerisinde elde ettikleri kazancın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

FOREKSTEN ELDE EDİLEN GELİR VERGİLENDİRİLECEK

Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Lisans sahibi olan yahut lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üstünden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen hüküm, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

Yurt haricinde yer alan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel bireyler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NİN MÜTEVVELİ HEYETİ 6 ÜYEDEN OLUŞACAK

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti, rektör, eğitim ve araştırma hakkında görevlendirilmiş Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir üye, YÖK’ün seçtiği profesör unvanına sahip iki üye ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca tespit edilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi haricinden iki üyeden oluşacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanması bu sebeple UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile organizasyonda görevli tüzel bireylerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar bu sebeple yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV’den istisna olacak.

15 METREDEN YÜKSEK OLMAYAN YAPI VE BİNALARDAKİ DİREKLER İÇİN “İZİN BELGESİ” ŞARTI

Kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine izin belgesi kavramı getiriliyor. Binalarda kurulacak kule ve direklere izin verilirken 10 metreden yüksek olmama şartı aranacak.

Leave A Reply

Your email address will not be published.