Meyve Bahçesi Devlet Desteği 2020

0
Tarım ve Orman Bakanlığı’dan Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatiflerince tarımsal üretime ilişkin düşük faizli kredi kullanımını yatırım işletme kredisi ve kredi üst limiti hakkında 3 Ocak 2020 Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilmiş ve 25 Mart 2020’de ise uygulama esasları tebliğinde detaylarıyla konu edilmiştir. Resmi Gazete’de paylaşılan tarımsal üretim ile ilgili konular içinde Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi kullanımı için üreticiler sıfır faizli / yüzde 100 indirim oranı sağlanacaktır. Konu ilgili detaylar haberimizde
Meyve Bahçesi Kredisi Nasıl Alınır?
Resmi Gazete’de 3 Ocak 2020’de 31079 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık üzerine kullanılacak kredi üst limiti 10.000.000 TL olarak belirlenmiş ve tarım üreticileri için sıfır faizli kredi olanağı sunulmuştur. devletdestekli.com Ziraat Bankası Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için uygulanacak olan yüzde 75 indirim oranı ilave şartların sağlanması halinde yüzde 100’u bulacaktır. Buna göre Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için uygulanacak olan yüzde 75 yatırım kredisine;
Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımda yüzde 20 indirim oranı
Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş yahut altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
tarımsal üretim yapacak kişinin kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanacaktır.
İşletme kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 75 indirim oranına ilave olarak;
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı için yüzde 10 indirim oranı
Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımı koşulu ile yüzde 20 indirim oranı
Sözleşmeli üretim yapılacaksa uygulanacak indirim oranı yüzde 20
Organik ve iyi tarım uygulamaları için yüzde 10 indirim oranı
Genç çiftçi 40 yaş ve altı olması durumunda yüzde 10 indirim oranı
Meyve yetiştiricisinin kadın çiftçi olması halinde yüzde 10 indirim uygulanacaktır.
Meyve Bahçesi ve Bağcılık Kredisi için Şartlar
25 Mart 2020 tarihinde içerisinde meyve bahçesi ve bağcılık ile ilgili konularında yer aldığı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince TKK Tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğinde kredi kullanımında yararlanmak isteyen tarımsal üreticilerin aynı parsel yahut bitişik olma şartıyla en devletdestekli.com az on dekar ve üzeri üzüm, diğer meyveler içinde en az 25 dekar ve üzeri kapama meyve bahçesi kurulumu yahut halihazırda var olan meyve bahçesi, üzüm bağını tespit edilen kriterlerle sağlanmalıdır. Meyve bahçesi ve bağcılık için bahsedilen kriterlerin ve kredi oranlarının neye değindiğine bakılacak olunursa; yatırım kredileri için fidan alımı, sisleme, don, gölgeleme ve dolu önlemek adına alınan makine ve ekipmanlar, arazinin tamamlanması ve drenajı ile ilgili altyapı çalışmaları, tespit edilen kriterler ile boylama ve paketleme tesisine yönelik finansman harcamalarında kullandırılacaktır.
Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi İçin Lüzumlu Evraklar
Kredi kullanımı gerçekleştirecek üreticinin, T.C Kimlik Kartı
Kredi kullanımı gerçekleştirecek üreticinin, çiftçi olduğunuza dair ÇKS kaydı
Kredi kullanımı gerçekleştirecek üreticinin, işletmesine ait kira kontratı, tabu vs.
Kredi kullanımı gerçekleştirecek üreticinin, teminat gösterebileceği belgeler
Kredi kullanımı gerçekleştirecek üreticinin, halihazırda işletmesi var ise son 3 yılı kapsayan ait bilanço ve gelir tablosu
Modern Basınçlı Sulama Sistemi İndirim Oranı
Modern basınçlı sulama sistemi üzerine ilave indirim oranında yararlanmak isteyen tarımsal üreticinin bilmesi gereken elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin konular kredi kullanımı içerisindedir. aynı zamanda modern basınçlı sulama sistemi kapsamına dahil edilen diğer konular;
Damla ve yüzey altı damla çalışmaları
yağmurlama sulama sistemleri kurulması
Mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması
Akıllı sulama sistemleri
Akıllı otomasyon sistemleri
Dairesel hareketli sulama makineleri
Doğrusal hareketli sulama makineleri
Tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri
Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi İndirim Oranı
25 Mart 2020 Resmi Gazete’de paylaşılan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince TKK Tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğine göre meyve bahçesi ve bağcılık üzerine kredi kullanımına yönelik ilave indirim oranı için yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimi indirim oranı konu gereğince yararlanmak isteyen tarımsal üretici “tohumluk üretim, sertifikasyon ve pazarlamaya ilişkin olarak herkes tarafından bilinen yahut sertifikalı olarak tohum (hibrit tohum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı yahut meyve/asma üretim materyali üretimi” yapması maksadıyla kredi kullanımında yararlanabilir. Tohumluk üretimi içerisinde ilgili üretim dönemi sonundaki “tohum; alımı, çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme, ambalajlama, depolama, ısı ve nem kontrollü depo yatırımları” gibi konular üzerine yatırım ve işletme kredisi kullanımı gerçekleşebilir. aynı zamanda makine alımlarında tarımsal üreticiler için zirai kredilendirme belgesi yahut deney raporu şartı bulunmaz.
Sözleşmeli Üretim İndirim Oranı
Tarımsal üreticiler ile tarımsal üretim yaptıran bireyler içinde gerçekleşen sözleşmeli üretim içerisinde tarımsal ve hayvansal maliyetleri hususunda kredi kullanım maksadıyla harcamalarını finanse etmek için Ziraat Bankası bünyesinde sağlanan işletme kredisidir. Lakin belirtilmelidir ki üretici ve üretimi yapan kişi için aynı kapsamda aynı kredi kullanımı mümkün değildir.
Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamaları İndirim Oranı
Tarım üreticisi işletmesi için iyi tarım uygulamaları yapıyorsa ilgili kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeleri Tarım Kredi Kooperatiflerine bildirmelidir. kişisel ve grup olarak gerçekleşen kaliteli tarım uygulamaları sertifikasyonu TTK ya da söz konusu bankaya üretim süreci sonunda sözleşmeyi iletmelidir. Organik tarım uygulamaları içinde OTBİS Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne oluşturdukları kaydı yine banka yahut TTK’ya bildirmelidir.
Genç Çiftçi İndirim Oranı
Ziraat Bankası tarafından sağlanacak kredi kullanımından yararlanmak için ilave olarak tespit edilen genç çiftçi olma şartı olarak kredi kullanımının gerçekleşeceği takvim gününde 40 yaşını aşmamış olmak gerekir. aynı zamanda kredi kullanımı söz konusu olan tarımsal üretimde kendileri işletmede bulunacak olması gerekir. Bahsedilen gerçek bireylere yönelik idi. Lakin tüzel bireylerde genç çiftçi şartı ise gerçek bireylerde aranan şarta ilave ortaklardan en az yüzde 51 hisseye sahip olunması ve ortaklığın kredi zamanı süresince devam etme koşulu aranacaktır.
Kadın Çiftçi/Girişimci İndirim Oranı
Meyve bahçesi ve bağcılık üzerine kredi kullanımı uygulanacak tarımsal üreticinin (gerçek kişi) kadın olması gerekir. Tüzel bireylerde ise ortaklardan en az yüzde 51 hisseye sahip olan kısmının kadın olması ve kredi süreci süresince ortak kalınması şartına uygunluk sağlanacak olmasının tespiti halinde tespit edilen yüzde 75 indirim oranına kadın çiftçi indirim oranı da ilave edilebilir.
Çiftçi Kayıt Belgesi Almak İçin
Ziraat Bankası’nın çiftçilere özel sağladığı tarım kredilerinden yararlanmanın ilk şartı faaliyet türü ne olursa olsun kullanılacak finansman desteğinin tutarı ne olursa olsun kredi kullanımı yapacak çiftçi yahut işletmenin ÇKS Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı olması gerekir. T.C Kimlik Kartından sonra kesin talep edilen belge türüdür. ÇKS belgesine sahip değilseniz Çiftçilere yönelik sağlanan tarım kredilerinden yararlanmanız mümkün olmayacaktır. Çiftçi Kayıt Belgesi ÇKS için lüzumlu belgelerin temini halinde tarımsal kredilerden yararlanma olanağı sağlanacaktır. Bu kapsama müdahil olan ÇKS kaydı için gereken belge ve bilgiler sırasıyla;
Başvuran kişinin T.C Kimlik kartı
ÇKS için başvuru formu
Muhtarlıktan alınan onaylı dilekçe
Döner sermaye belgesi
Tarıma yönelik taşınır taşınmaz mal beyanı
Tüzel bireylerden ticaret sicil gazetesi
Tüzel bireylerden imza sirküleri
Tüzel bireylerden yetkiye dair belge
Taahhütname
Vergi numarası
Tapu kadastrodan tapu kaydı

Leave A Reply

Your email address will not be published.