Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi Sera Başvurusu 2020

0
Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi ( ÖKS ) hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okurlarımız için yazdığımız makalede sizlere oldukça yardımcı olabilecek bilgiler yer almaktadır. İklim ve diğer ters etkenler sebebi ile ekilen ürünlerin muhafaza edilmesi amacı ile pek çok tarım tekniğini kullanarak, tarım yapılacak olan alanı naylon, cam vb. ile kapatılarak tarım yapılmasına örtü altı tarım adı verilmektedir. Örtü altı tarımın kayıt sistemi bulunmaktadır. Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğe göre sisteme kayıt yapılır ve daha sonra kayıt olunduğuna dair belge alınır. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek almak talep edenlerin de bu sisteme kayıt olmaları esastır. paylaşılan ÖKS yönetmeliğinde konu ile ilgili tüm detaylar bulunmaktadır. İçeriğimiz de nasıl kayıt olunur, hangi evraklar gerekir, elektronik ortamda başvuru nasıl yapılır gibi suallerın yanıtlarını bulabilirsiniz.
Örtü Altı Tarım Nedir?
Tarımsal faaliyetlerin dış etkenlerden etkilenmemesi amacı ile çevresinin koruma amaçlı malzemeler ile kaplanması olduğunu ifade etmektedir. Burada tercih edilen malzemeler değişiklik gösterebilir. Cam, naylon, çadır vb. malzemeler kullanılarak ekilen tarımsal ürünlerin yetişme koşulları da uygun hale getirilmiş olmaktadır. Adı üstünde tarım örtü altında yapılıyor. Amaç üründen verim elde edilebilmesi, ürünlere zarar verebilecek olan çevresel etkenlerin tesirinin azalmasıdır. lüzumlu koşulların sağlanması ile beraber sebze, meyve, süs bitkisi vb. yetiştiriciliği yapılabilmektedir.
Örtü altı tarım nasıl yapılır?
Aslını söylemek gerekirse örtü altı tarımdan anlamamız gereken şey seracılıktır. Seralarda en çok üretilen ürünler domates, salatalık, çilek, kavun gibi soğuktan etkilenebilecek ürünler olmaktadır. Devlet tarafından seracılık alanında faaliyet göstermek talep edenlere sağlanan değişik destekler bulunmaktadır. Bu destekler ile beraber seraların daha modern bir hal alması sağlanmaktadır. İlgili Bakanlık tarafından seracılık hakkında çiftçilerimize verilen pek çok destek bulunmaktadır. Verilen desteklerle beraber tarımsal anlamda verim elde edilebileceği gibi çiftçilerimiz yeni sera oluşturabilmekte ya da var olan seralara teknik bakımlar yapılarak daha uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.
Ülkemizde tarımsal anlamda yetiştirilen ürünlerin 1/3′ ü seralardan elde edilmektedir. Örtü altı tarım uygulamalarında dünya çapında ilk sırada olduğumuzu söylemek hatalı olmayacaktır. Destekleme ödemeleri ile beraber üretilen ürün seviyesi de artmıştır. Lakin bu desteklerden yararlanmak için ilk şart, ÖKS adı verilen sisteme kayıt olmaktır.
Örtü Altı Tarım Yetiştiriciliği
Yukarıda bahsi geçen amaçlarda kurulan seralarda yüzde 4 oranında meyve, yüzde 95 oranında sebze ve yüzde 1 oranında süs bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS) Sera 2020 Başvurusu
Yukarıdaki tabloda örtü altı kayıt sistemi ile kayıt altına alınan ve üretilen ürünlerin ton cinsinden miktarları gösterilmektedir. bunun yanısıra üretilen bu ürünlerin seralardaki toplam payları da oldukça mühimdir. Bu anlamda yetiştirilen ürünler toplam ürün miktarları baz alındığında yüksek miktarlara sahiptir. Yetiştiricilik yaparken önemle üstünde durulması gereken hangi ürünün ne kadar sıcaklık isteği ve uygun koşulların nasıl sağlanması gerektiğidir. Dikim işleminden evvel toprağın uygun hale getirilmesi amacı ile gübreleme vb. faaliyetlerin yapılması gerekir. bunun yanısıra ürünler yetişmeye başladıktan sonra serada hava sirkülasyonun olmasına da özen göstermek gerekir. Devlet tarafından verilen destekler hakkında geniş bir şekilde bilgi almak için tıklayınız. Devlet tarafından 2019 senesinde verilen örtü altı tarım destek tutarı dekar başına 150 TL olmuştur. 2020 senesinde da tespit edilen yeni tutarlarda destek verilmesi beklenmektedir.
Örtü Altı Kayıt Sistemi Nedir?
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde en mühim konu devletin ilgili sistemlerine üretimin kaydettirilmesi olmaktadır. Bu amaçla oluşturulmuş pek çok sistem bulunmaktadır. bunun yanısıra üretimlerin ülke ekonomisindeki yerlerinin de çok önemli olmasından dolayı üretilen ürünlerin ilgili sistemlere kaydı gerekir. Devlet tarafından tarımsal konularında hemen hemen hepsinde farklı miktarlarda destek verilmektedir. Bu konulardan bir tanesi de seracılık faaliyetleridir. KOSGEB sera kurulumu için değil yalnızca lüzumlu olan ekipman alımları için destek olmaktadır.
  
Örtü altı kayıt sistemi nasıl işler?
Üretimde kalitenin artırılması, üretim seviyesinin artması, mevcut seraların modern hale getirilmesi, teknik aksaklıkların giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple ÖKS adı verilen çiftçi kayıt sistemi oluşturulmuştur. Çiftçilerimizin bu sistemlere kayıt olması gerekir.
ÖKS Kayıt Sistemi
Verilecek olan desteklerden yararlanabilmek için sisteme kayıt olmak gerekir. Bu amaçla hazırlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Yönetmelikte belirtilen belgeler ile beraber, örtü altı tarımsal faaliyet gösterdiğiniz işletmenizin yer aldığı il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapmak gerekir. bunun yanısıra üreticilere ilgili bakanlık tarafından yetki verilmesi halinde uygulama ya da e-devlet üstünden kayıt yapılabilmektedir.
Üreticiler kayıtlarını yapmak için şahsen başvuruda bulunabilir. ÖKS sistemine başvuru yapmak için örtü altı tarım yapılan alanın 500 metre kare ve üstünde olması gerekir. İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından üretici kayıt formu üreticiye iletilecektir. Sisteme kayıt olmak için bilgilerin eksiksiz bir biçimde doldurulması gerekir. İnternet üstünden yapılacak olan başvurularda da form yine aynı biçimde doldurulacaktır. Şayet üreticinin pek çok işletmesi varsa her işletmesi için kayıt formlarını ayrı ayrı doldurması gerekir.
Daha evvelden sisteme kayıtlı olanların bilgilerini güncelleyebilmeleri için kayıt formunu doldurmaları ve taahhütname 1′ i imzalamaları gerekir. Şayet pek çok alanda örtü altı tarım faaliyetleri yapılıyor ise, il müdürlüklerine kayıt yaptırmak gerekecektir. Şayet başvurular ilk kez yapılıyor ya da daha evvel yapılmış bir kayıt varsa bilgilerin değişmesi durumunda, tespit işlemi yapılacaktır. Eksiksiz bir biçimde formları dolduranlara Örtü Altı Kayıt Belgesi ilgili ytesirli tarafından onaylanarak çiftçiye verilecektir.
Örtü Altı Tarım İçin Gerekli Kayıt Belgeleri
Örtü altı kayıt sistemine kayıt olmak için ilgili müdürlük tarafından temin edilecek olan belgelerin doldurulması istenir. Daha sonra şahısların işletmelerine ait bilgilerin yer aldığı bir evrakın verilmesi gerekir. Daha sonra şahıs tarafından beyan edilen bilgiler ile Kimlik Paylaşımı Sistemi ‘ nde yer alan bilgiler teyit edilecektir. Bu bilgilerin eşleşmemesi durumunda en doğru nüfus müdürlüklerinden alınacaktır.
Şayet bilgiler tüzel bireyler tarafından beyan ediliyor ise Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’ nde yer alan bilgiler ile eşleştirme yapılacaktır. Lakin bu bilgilerin eşleştirilmemesi durumunda bilgilerin düzenlenmesi talep edilebilecektir. Şayet şahıs tüzel karakteri temsil etmek ile ytesirli ise, noterden alınacak olan imza sirküsü gerekir. Daha sonra üreticilerin tapu kayıtlarını beyan etmesi gerekir. ÖKS’ ye kayıt olacak diğer bireylerden istenen belgeler içinde çiftçi belgesi de bulunmaktadır. Üretici kayıt defterlerinin de müdürlüğe sunulması gerekiyor.
Şayet faaliyette bulunulan arazi, faaliyette bulanın namına değil de kiralıyor ise, kira sözleşmesi de talep edilecektir. Daha evvelden sisteme kayıt olmuş Lakin bilgilerini güncellemek talep edenlere güncelle formu verilecek ve ürettiği ürün bilgileri talep edilecektir. bunun yanısıra tarımsal faaliyet yapılan alanın köyün tüzel karakteri içerisinde olması durumunda köy tüzel karakterine ait kira sözleşmesi istenecektir. Mahalle statüsü kazanan köyler için değişik bir başvuru formu yapılmıştır. Bu formda yer alan ilgili alanların eksiksiz bir biçimde doldurularak teslim edilmesi gerekir. Kadastro geçmeyen arazilerden ise, yerin tespit edilmesi amacı ile keşif raporu talep edilecektir.
500 metre ve üstündeki büyüklüklere sahip olan tarım alanları için örtü altı kayıt sistemine kayıt yaptırılmalı ve kayıt belgesi alınmalıdır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.