Kısa vadeli dış borç stoku %8,8 artışla 134 milyar dolar oldu

0

Investing.com – Eylül sonu saygınlığıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre %8,8 oranında artışla 134,0 milyar ABD doları oldu. Bu zamanda, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %1,9 oranında artarak 57,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %4,8 oranında azalarak 55,9 milyar ABD doları oldu.

TCMB’nin açıkladığı rapora göre, Eylül ayında;

Bankaların yurt haricinden kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre %21,4 oranında artarak 9,3 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %1,7 oranında artarak 21,4 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %15,6 oranında azalışla 11,5 milyar ABD doları oldu. Bunun yanısıra, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %8,7 oranında artışla 14,8 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre %0,1 oranında artarak 50,7 milyar ABD doları oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre %4,7 oranında artarak 26,2 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %3,3 oranında azalarak 86,8 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %27,0 oranında artarak 57,5 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %2,0 oranında azalarak 75,9 milyar ABD doları oldu. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2020 Eylül sonu saygınlığıyla 502 milyon ABD doları oldu. Aynı zamanda resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 103 milyon ABD doları oldu.

2020 Eylül sonu saygınlığıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %43,2’si ABD doları, %29,0’ı Euro, %12,3’ü TL ve %15,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2020 Eylül sonu saygınlığıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,1 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %22,6, Merkez Bankası’nın %11,5, özel sektörün ise %65,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Yazar: Deniz Engin

Leave A Reply

Your email address will not be published.