Jandarma Memur Alımı Başladı! Hemen Başvuru Yapın!

0
Jandarma memur personel alımı başladı. Jandarma Cumhuriyet tarihinden bu yana ciddi anlamda personel alımı yapıyor. Özellikle son 21 yıldır Jandarma personel alımları bir nebze daha kolay hale geldi. Kırsal bölgelerin polisi olan Jandarma, vatandaşın güvenliği için daha fazla personele ihtiyaç duyuyor. Jandarma memur personel alımı için ise masa başında evrak takibi yapabilecek, resmi ve üst yazıları yazabilecek, Genel Komutanlığa bağlı olarak çalışabilecek kadrolu memur alımı yapılacak. Yapılacak olan alımlar ilk aşamada sözleşmeli olarak başlatılacak. Sonraki aşamalarda yapılacak olan görevde yükselme sınavları ile beraber kadroya alınma olasılığı olacak. Jandarma memur personel alımı ile ilgili tüm ayrıntılar…

Jandarma Genel Komutanlığı’na Veteriner, Avukat, Mühendis, İstatistikçi, Psikolog, Uzman, Tahmil Tahliye Memuru unvanlarında personel alımı yapılacağı önceki günlerde bülten edilmiş, müracaat işlemleri 28 Aralık 2020 tarihi itibariyle başlamıştı. “Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00’de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ”Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi” üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

Jandarma Memur Personel Alımı Başvuru Şartları • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
 • Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
 • Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.
 • ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.
 • Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.
 • 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 • Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.Leave A Reply

Your email address will not be published.