IMF uyardı : Benzeri olmayan bir yıl

0

IMF : kriz herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmek için fırsatlar sunabilir. İyi niyetle ve ortak hedeflerle beraber çalışmak, en acil sorunlarımıza çözüm üretebilir, kurumlarda liderliği ve güveni geri getirebilir ve herkese hizmet etmek için küresel bir ekonomi inşa eden bir toparlanma yaratabilir

“Sevgili Okurlar”, diye başlayan Raporun giriş bölümüne Ekonomist IMF Başkanı Kristalina Georgieva bir giriş yaptı.

Bu yıl, dünya benzeri olmayan bir krizle karşı karşıya karken, IMF ve üyeleri harekete geçtiler.

Ulusal hükümetler, ortalama 12 trilyon dolarlık mali eylemler ve ortalama 7,5 trilyon dolarlık parasal eylemlerle hayat kurtarmak ve dünya ekonomisinin altına bir zemin koymak için cesur adımlar attılar.

Şubat 2020’de Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kota gözden geçirmesi içerisinde onaylanan önlemler paketi mali ateş gücümüzü korumasını sağlamakta. Bu önlemler arasında Yeni Ödünç Alma Düzenlemeleri‘nin iki katına çıkarılması ve Ocak 2021’de yürürlüğe çıkması beklenen yeni bir ikili borçlanma düzenlemesi turu bulunuyor.

Üye ülkeler bunun yanısıra Felaket Çevreleme ve Yardım Güveni ile Fakirluğu Azaltma ve Büyüme Sağlayıcı temel katkılarla adım attılar.

Bu kaynaklar, IMF’nin salgının başlamasından bu yana ihtiyacı olan üyelere yardım etmek için 100 milyar doların üstünde taahhütte bulunmasına imkan sağladı. Buna, düşük gelirli üyelerimize Nisan 2021’e kadar uzatılan çok ihtiyaç duyulan borç indirimi ve kriz den bu yana genel olarak bir yıl içinde verdiğimizden ortalama 10 kat daha fazla bu tür kredi de dahil olmak üzere imtiyazlı krediler de dahildir. Yanıtımız, krize giren her iki üyeyi de yüksek borç gibi güvenlik açıklarıyla ve temelleri iyi olan ama tamponlara ihtiyaç duyan üyeleri desteklemek için kapsamlıydı.

IMF eşi görülmemiş bir eylemde bulunmamakla beraber, görünüm belirsizliğini koruyor. Ülkeler artık zor, düzensiz, belirsiz ve aksiliklere yatkın olacak uzun bir tırmanışla karşı karşıya.

Bizim 1 trilyon dolarlık borç verme kapasitesinde mühim bir alan ile IMF daha fazla yardımcı olmaya hazırdır. Andorra’nın da eklenmesiyle 190’ı sayan üyelerimizle beraber çalışarak, herkes için daha esnek ve kapsayıcı bir kurtarma oluşturabiliriz.

Bu Yıllık Rapor, makroekonomik politikaların bireyler üstündeki tesirini tanıyan bireylere yönelik politikalara odaklanarak, yönetim kurulunun ve personelin salgın dan evvel ve salgın sırasında üye ülkelere yardımcı olmak için politika önerilerini, kredilerini ve kapasite geliştirme çalışmalarını yansıtmaktadır.

Bu rapor aynı zamanda borç sürdürülebilirliği, yönetişim ve yolsuzluğun kontrolü, sosyal harcamalar, finansal teknoloji ve dijital para ve iklim değişikliği hakkındaki çalışmalarımızı nasıl derinleştirmeye devam ettiğimizi de vurgulamaktadır. Bu alanların çoğunda eylem tüm faydaları iş yönünden zengin büyüme yoluyla bir dönüşüm kurtarma için potansiyel sunuyor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.