İçişeri Bakanlığı “Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler” genelgesini yayımladı

0

Investing.com – Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yurt genelinde önlemlerin artırıldığını açıkladı ve İçişleri Bakanlığı da bugün 81 ile tedbir genelgeni yolladı. Bakanlığın paylaştığı yeni önlemlere şöyle:

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni yönünden oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma maksadıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı tesiri altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son zamanlarda tüm ülkelerde artış yaşandıği görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında yer alan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele içerisinde birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde yer aldığımuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kaidelerinın yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.  Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den bu yana geçerli olacak biçimde;

        1. Alışveriş merkezi,  market,  berber,  kuaför ve güzellik merkezleri yalnızca saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

        2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında yalnızca paket servis yahut gel­ al hizmeti verecek biçimde açık olabilecektir. Restoran, lokanta yahut online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra yalnızca telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca sıra sıra belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında yer alan ve şehirlerarası toplu ulaşım yahut lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır. 

        3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha evvel faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

         4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve daha sonra doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler haricinde ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

        5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ­20:00 saatleri haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda açıklandıği biçimde devam edecektir.

 -Sokağa çıkma yasağının günlük hayata tesirini en az düzeyde tutmak maksadıyla;

5.1­ Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için lüzumlu kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Tamamen tamamen doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve tamamen doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

 f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

 g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üstünde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde içerisinde açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura metodu ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri,

5.2­ İstisna İçerisinde Olan Bireyler

a) Yukarıda belirtilen  “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli yahut çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik personelleri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet içerisinde faaliyet yürütenler, görev alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu bireylerin yanlarında yer alan eş, kardeş, anne yahut babadan bir relakinçi) ile sınav personelleri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din personelleri, hastane ve belediye personelleri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, tamamen doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/yahut malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler içerisinde görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Ufakbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde devamlı olarak işyerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği sebebiyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi yahut relakinçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz içerisinde oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma yasağı uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

 t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve personelleri.

6. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen vatandaşlarımızın yoğun olarak yer aldığı/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak biçimde başta sefer rakamlarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.

8. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle düğünler ve nikah törenleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

Nikah törenleri/törenlerinin maske, mesafe, temizlik kaidelerina uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kaideleri ile nikah töreni şeklinde en çok bir saat zaman zarfında gerçekleştirilmesi,

Bunun yanısıra 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.

9. Hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır, lakin;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/yahut daha evvelden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi yahut eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için yahut cenaze nakil işlemine relakin edecek olan (en çok 4 kişi),

Yer aldığı şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel yahut kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üstünden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Yazar: Deniz Engin

Leave A Reply

Your email address will not be published.