Hayvan Hibe Başvurusu 2020-2023

0

Köylünün efendisi olan ve bir çok tarımsal ve hayvansal ürünlerin yetiştiricisi olarak başında gelen çiftçilerimizin bilgi sahibi olmaları için bu yazımızda Hayvan Hibe başvurusu nasıl yapılır? Hayvan hibe başvurusu için hangi şartlar gerekiyor? Hayvan Hibe başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? gibi soruların cevaplarını ileticez.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamında yer alan illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar 30692 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 ve 2023 yılları arasında yapılacak olan hayvancılık yatırımları için yatırım tutarının yüzde 50’si bakanlık tarafından karşılanacaktır. Projelerin desteklenmesi amacı ile destekleme birimleri kurulacak ve şartları taşıyanların projeleri bu birimlerce desteklenecektir. Uygulama illeri yine Resmi Gazete’ de ifade edilmektedir. Hibe almak için gerekli şartları, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı gibi detayları yer verdiğimiz içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

GAP DOKAP GAP KOP Yatırım Konuları
Destekleme ödemesi yapılacak olan konular makine ve ekipman alımları, inşaat yapımı, damızlık boğa, yine damızlık koç ve teke alımlarıdır. Projeye başvuran kişiler her bir yatırım konusundan bir seferliğine mahsus olarak yararlandırılacaktır. Projeleri destekleneceklere verilecek olan tutarlar Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecektir. Proje kapsamında yapılacak olan yatırım tutarı için verilen hibelerden fazla olan kısım yatırımcı şahıs tarafından karşılanacaktır. Makine ve ekipman, hayvan alımı, inşaat vb. konuları için sadece bir kereliğine hibe desteğinden yararlanılabilecektir. Aynı yatırım konusundan bir kez daha yararlanmak mümkün olmamaktadır.
Yatırım yapacak olan şahıslar kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilir. Ancak sübvansiyonlu kredilerden yararlanamayacaktır. Yatırımcılar mevzuatta yer alan hükümlere uymak durumundadır. Yeni ahır yapılması için de destek verilecektir. GAP ve KOP bölgelerinde yeni ahır yapımlarında açık ve yarı açık ahır sistemleri kullanılacaktır. DOKAP ve DAP’ ta yarı açık ve kapalı sistem ahırlar desteklenecektir. Ağıl tiplerinin seçimi İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

İnşaat giderleri için gübre çukuru ve diğer ekipmanları zorunludur. Bunların yanı sıra yem deposu, süt sağım odaları, küçükbaş yıkama üniteleri, silaj çukurları vb. onarım inşaatları kapsamında değerlendirilmektedir. İstinat duvarları, idari bina, buzağı kulübesi, arazi düzeltme çalışmaları vb. için destekleme ödemesi verilmeyecektir. İnşaat için yapılacak yatırımlarda malzemelerin 0 alınması gerekiyor. İkinci el ürünler yatırım amacı ile kullanılmayacaktır.
Bunların yanı sıra makine ve ekipman alımları konusunda komisyon fiyatları baz alınacaktır. Alınacak bu ekipmanların fiyatları oluşturulan yürütme birimleri tarafından belirlenecektir. Süt sağma makinesi ve gübre sıyırıcı makineleri var olan ahırların tadilatı ya da yeni ahır yapımında alınacaktır. Bu aletlerin bağımsız olarak alınması mümkün değildir.
Yatırım Konuları
Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Desteği 2020-2023 Müjdesi! isimli içeriğimizden de konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları
Aşağıdaki şartları taşıyanlar yüzde 50 oranında verilecek olan hayvancılık hibelerinden yararlanabilirler;
ÇKS belgesine sahip olmak
Gerçek ve tüzel kişi olmak
Bakanlık tarafından oluşturulmuş hayvan kayıt sistemi olan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvanların olması (hayvan kayıt sistemi)
Var olan hayvanların en az 1 yıldır bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt edilmiş olması
En az 10, en fazla 50 anaç sığır sahibi olunması
En az 100, en fazla 200 baş anaç koyun ve keçi sahibi olunması
Alım ve satım işlemlerinin eş, anne, baba, kardeşler arasında yapılmaması
Bakanlık ya da diğer kurumlar tarafından verilen hibelerden daha evvel yararlanmamış olmak
Yatırımın yapılacağı ilin proje kapsamında yer alan iller içinde bulunması gerekiyor.
Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları
Hibelerden kimler yararlanamaz?
Daha evvel kamu kurumları tarafından verilen hibelerden yararlananlar
Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortakları
Yukarıdaki şartlara uymayanlar uymayanlar 2020 ve 2023 yılları arasında verilecek olan yüzde 50 hayvan desteklemelerinden yararlanamazlar.

2020-2023 DAP-GAP-KOP-DOKAP Hibe Başvurusu
Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek/tüzel kişiler başvurabilir. Ancak Doğu Karadeniz Projesi İllerinde kayıtlı büyükbaş hayvan alt sınırı 5 baş olarak uygulanır.
GAP DOKAP GAP KOP desteklerinden yararlanmak isteyenler için başvurular her yıl 1 OCAK ile 31 MART arasında başlamaktadır.
✮ İnşaat yapımı, makine ve ekipman alımı için : Yatırımın yapılacağı yerde bulunan İl Müdürlüklerine
✮ Damızlık koç, teke be boğa desteği almak için : İl ve İlçe Müdürlüklerine
✮ İnşaat yapımı, makine ve ekipman alımı ile hayvan alımları için her 3 konuda da yatırım yapmak isteyenlerin İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
İlan edilen başvuru tarihleri, içinde bulunulan yıl için geçerli olmaktadır. Desteklerden bir sonraki yıl da yararlanmak isteyenlerin başvurularını tekrar etmeleri gerekmektedir. Şayet geçmiş yıllarda yatırım yapmaya karar vermiş ancak daha sonra vazgeçmişseniz bu durumda size eksi puan verilecektir. Yatırımcı ile müdürlük arasında bir taahhütname imzalanacaktır. Bu taahhüt belgesi, daha evvel bu hibelerden yararlanılmadığı, yararlanılmış ise, verilecek olan desteğin iptaline ilişkin hükümler içermektedir.
Dokap, Gap, Kop, Dap Hibe Başvuru Aşamaları
Gerekli evraklar ile başvuruların yapılması aşamasından sonra sistem aşağıdaki şekilde işlemektedir;
Makine ve ekipman alımları, hayvan alımları, inşaat yapılması gibi konularda başvuru
Projelerin yürütme birimi tarafından incelenmesi
Değerlendirilmek için komisyona sevki
Uygun görülen projelerin puanlanarak listelenmesi
Listelerin il müdürlüklerine gönderilmesi
Merkezde bulunan komisyon tarafından asil ve yedek listelerin hazırlanması
İl müdürlüğünün destek verilecekleri Genel Müdürlüğe tebliğ etmesi
Bu aşamaların tamamlanmasının ardından yatırımcı belirlenen tutarlarda desteklenecektir.
GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller Hangileri?
Aşağıdaki illerde yer alan yetiştiricilerimiz hayvan alımları ve hayvan barınaklarının inşası için gerekli olan finansmanı verilecek olan hibeler yolu ile karşılayabilecektir;

GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller
DAP İLLERİ; Erzurum, Sivas, Hakkari, Iğdır, Elazığ, Malatya, Bitlis, Kars, Bingöl, Muş, Erzincan , Tunceli, Van, Ardahan, Ağrı
GAP İLLERİ; Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Kilis, Gaziantep
KOP İLLERİ; Aksaray, Niğde, Karaman, Konya
DOKAP İLLERİ; Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Ordu, Giresun, Samsun

Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Veriliyor!
Damızlık boğa ve koç, teke alımlarında birim fiyatları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Erkek ve damızlık hayvan alımlarında büyükbaş konusunda faaliyet gösteren 1 adet damızlık boğa, küçükbaş için var olan koyun ve keçi sayısının yüzde 2 oranından fazla olmayacak şekilde hibe verilecektir. Hayvanların Bakanlık tarafından ifade edilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Hayvancılığa Yüzde 50 Destek
Hibelerden yararlanıldıktan sonra müstahsil makbuzları ya da faturaların tutarlarına bakılacaktır. Bu belgelerde yazan tutarların yatırım tutarından fazla olması durumunda, kalan tutar yatırımcı şahıs tarafından karşılanacaktır. Hayvanların seçimleri işlerinde uzman kişiler tarafından yapılacaktır. İmzalanacak olan taahhütnamede, işletmenin 3 yıl boyunca aktif olarak faaliyet göstereceği, damızlık erkek hayvanların en az 2 yıl süre ile satılmayacağı gibi hükümler yer almaktadır.

Hibe Miktarı Ne Kadar?
385.000,00 TL Büyükbaş Ahır İnşaatı ve Makine Alımı için %50 hibe olarak 192.250,00 TL
200.000,00 TL Küçükbaş Ağıl İnşaatı için %50 hibe olarak 100.00,00 TL dir.
Hibe Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
Hibe başvurusu için gerekli olan evraklar Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Ön başvuru için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidildiğinde aşağıdaki evrakların sunulması gerekmektedir;
GAP, KOP, DOKAP ve DAP kapsamında verilecek olan hibelerden yararlanmak istediğinizi ifade eden bir dilekçe
Bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt olduğunuzu gösteren belgeler (Türkvet, ÇKS, Koyun Keçi Kayıt Sistemi vb.)
Sahip olunan arazi varlıklarına dair belgeler (Tapu belgesi, kira kontratı)
Bu evraklar ile birlikte hayvancılık yatırımları için hibe almak isteyenler İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne başvurularını yapabilirler.

Kaz Hibesi Nasıl Alınır?
Devlet tarafından %75 oranında kaz hibesi verileceği 12 Mart Salı günü açıklandı. Devlet kaz yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize %75 hibe ödemesi yapacak. Bu proje 12 Mart tarihinde Kars ilimizde müjde olacak açıklandı.
Daha ayrıntılı bilgi alabilmek için Kaz Hibesi Nasıl Alınır isimli içeriğimizi okuyabilir yeni bir proje için başlangıç sermayesi anlamında geri ödemesiz hibe alabilirsiniz.
Ödemeler Nasıl Yapılır?
Bakanlık tarafından başvuru işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanmaktadır. Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yer alan uzmanlar tarafından yerinde inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu inceleme esnasında hak ediş cetvelleri hazırlanmaktadır. Evrakların tamamlanması ardından bankaya talimat verilir. Hibe verilecek tutarlar Genel Müdürlük tarafından Ziraat Bankası’ na gönderilmektedir. Yatırımcı tarafından bankaya binde 2 oranında hizmet komisyonu ödenmektedir.
Yatırımcılar tek bir konu için değil, proje kapsamında yer alan 3 yatırım konusuna da ayrı ayrı başvuru yapabilmektedir. Yapılan yerinde incelemelerden sonra proje istenilen seyirde ilerlemiyorsa yatırımcıya yazılı bir şekilde uyarı yapılır. Haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi durumunda Amme Alacaklarının Usulü Hakkında kanuna dayanarak yatırımcıya verilen bedel geri alınmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyor ve projeler kapsamındaki illerde ikamet ediyor ya da yatırım yapmak istiyorsanız gerekli evraklar ile 31 Mart tarihine kadar başvurularınızı yapabilir ve yüzde 50 hayvancılık hibelerinden yararlanabilirsiniz.

Leave A Reply

Your email address will not be published.