Genç Çiftçilere Hibe Desteği

0

Genç Çiftçilere Hibe Desteği

Tarıma teşvik adına devlet tarafından verilecek olan 30 bin TL destek adına birtakım başvuru şartları bulunuyor. Başvuru yapacak olan kişiler aranılan şartlara uyum sağlıyor ise gencciftci.tarim.gov adresine erişim sağlayarak internet üzerinden ön başvuruda bulunabilir. 18 40 yaş arası çiftçi desteği ile köye geri dönüşte destekleniyor. İşte aranılan şartlar!

Kimler Genç Çiftçi Desteğinden Yararlanabilir?

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan programa göre genç çiftçi desteği şartları;

 • Öncelikle kişilerin T.C. vatandaşı olmaları gerekiyor.
 • 41 yaşından gün almamış olmakta aranılan şartlar arasında.
 • 18 yaşını doldurmayan kişiler genç çiftçi destek programından yararlanamaz.
 • Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenmiş olan toplum yararına çalışma programından yararlananlar hariç olmak üzere ücretli çalışan olmamak
 • Örgün eğitimine devam edenler genç çiftçi destek programından yararlanamaz
 • Hayvansal üretime yönelik olarak ise küçükbaş hayvan yetiştiren ve küçükbaş hayvan yetiştiren kişilerin uyması gereken birtakım kurallar var.
 • 50 adet küçükbaş hayvan sahibi olanlar ve 15 adet büyükbaş hayvan sahibi olan kişiler devlet çiftçi desteği için başvuruda bulunduğunda olumsuz olarak değerlendirilir.
 • Arı yetiştiriciliği konulu proje sahiplerinin ise 50 adetten fazla arı kovanı olmaması gerekli.
 • Bunun dışında bakanlık tarafından sunulan diğer hibe destek programlarından da yararlanmış olmamak gerekiyor.
 • Okur yazar olunması da aranılan şartlar arasında.

30 bin çiftçi desteği almak isteyen kişilerin bu şartlara uyum sağlaması gerekiyor. Ayrıca kişilerin eşleri var ise eşlerinin de uyması gereken birtakım şartlar var. Herhangi bir destek programından yararlanan eşiniz var ise 30 bin TL çiftçi destek programından yararlanamazsınız.

İstenilen Belgeler Neler?

18 – 40 yaş arasında yer alan ve başvuru şartlarına uyan genç çiftçilerden başvuru aşamasında birtakım belgeler istenir. İstenilen belgeler ise şu şekildedir;

 • Ücretli çalışmadığına dair olarak eşine ve kendisine ait sosyal güvenlik kurumu tarafından verilen belge
 • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Genç çiftçi internet sitesi üzerinden alınan proje tanıtım formu
 • Yazılım programı üzerinden alınan başvuru dilekçesi
 • Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğin ekteki taahhütnamesi
 • Okur yazarlık belgesi ya da diploma sureti
 • Yatırım yapılacak olan alanın genç çiftçiye ait olduğunu gösteren belge
 • Proje konusu ve aldıkları eğitimin uyumlu olduğunu gösteren belge
 • Şehidin birinci derecede yakını olduğunu ispatlayan belge

Çiftçi destek ödemeleri 2018 yılında da devam ediyor. İstenilen belgeleri ikamet edilen yerdeki tarım il müdürlüklerine bizzat teslim etmeniz gerekiyor. Daha sonra bu belgeler 8 kişilik olan genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından detaylıca incelenir. Komisyon verdiği kararı bildirdikten sonra ise destekten yararlanacak olan kişi ile hibe sözleşmesi imzalanır.

Desteklenen Konular Neler?

Devlet tarafından verilen hibe desteği için farklı proje konuları belirlenmiştir. Çiftçi destek parası almak isteyen kişilerin bu konuları incelemesi ve titizlikle proje oluşturması gerekiyor. Genç çiftçi proje konuları;

Hayvansal Üretim: İpekböceği yetiştiriciliği, kanatlı tesis yapımı ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan alımı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan alımı ve tesis yapımı.

Bitkisel Üretim: Bitkisel üretime yönelik olarak destekleme projeleri ise şu şekildedir; Kültür mantar üretim,, kapama meyve bahçesi tesisi, kontrollü olarak örtü altı yetiştiriciliği, dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, fide ve fidan yetiştiriciliği.

Yöresel Ürünler: Coğrafi işareti olan gıda üretimi, coğrafi işaretli olan bitkisel hayvan üretimi, çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimleri.

Proje konularını inceledikten sonra sizde projenizi oluşturarak devlet çiftçi desteği 30 bin TL hibeden yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz.

Çiftçi Destek Projeleri Değerlendirme Süreci

Genç çiftçilerin projeleri oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir. Komisyon içerisinde ise bakanlık il müdürü, eğitim müdürü, iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı, il müdür yardımcısı, ticaret borsası temsilcileri yer alır. On gün sonunda desteklenecek olan projeler duyurulur. İl genelinde yer alan bütçe imkanları doğrultusunda ise müraacat sayısına da bakılarak birtakım puanlar verilir. Verilen puanlar toplanır. Sonrasında genç çiftçi desteğinden yararlanacak olan kişiler ilan edilir. Eğer başvurular reddedilmiş ise buna itiraz edilemez. Çiftçi destek parası nasıl alınır diye merak edenler eğer bakanlık tarafından ilan edilen genç çiftçiler arasında yer alıyor ise hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra Ziraat Bankası üzerinden paralarını bakanlık tarafından belirtilen tarihlerde alabilirler.

Genç çiftçi desteği kapsamında devlet, tarım aletleri desteği de sunuyor. Tarım yapmak isteyen kişilerin bu anlamda ekipman desteğinden %50 hibe alarak yararlanması mümkün. Ancak bunun için doğrudan gelir desteği ve çiftçi kayıt sistemi üzerinde yer alan bilgileriniz kontrol edin. Çiftçi Kayıt Sistemine üye olmayan kişiler devlet tarım aletleri desteğinden yararlanma hakkına sahip değildir.

Tarım Aletleri Desteği İçin İstenen Belgeler: Proforma faturası, tarımsal amaçlı ve benzeri yönetim kurulu tarafından karar defterindeki üyelerin isimleri yönetim kurulu tarafından istenir. ÇKS belgesi ve teknik şartname ise istenilen belgeler arasında yer alır.

 • Su ürünleri kuluçka dolabı, toprak frezesi, anıza ekim makinesi, bahçe traktörü, mini yükleyici
 • Çayır biçme makinası, çiftçilik gübre dağıtma makinesi, hasat makinesi, biçerdöver, silaj makinesi ve el traktörü

Hibe kapsamında genç çiftçilere verilecek olan devlet tarım aletleri destek paketi içerisinde yer alır. Bunun yanı sıra  çiftçiye destek veren bankalar üzerinden de kredi alınabilir. Bu bankalardan biri de Ziraat Bankası’dır.

Çiftçilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası çiftçilere uzun yıllardır kredi imkanı sağlayan bankalar arasında yer alıyor. Bazı krediler nakit ihtiyaçların karşılanmasında etkili olurken bazı krediler ise çiftçi ekipmanlarının sağlanmasında etkili olmakta. Çiftçiler hasat zamanında kredileri ödemek zorundadır.  Bu durumda isteyen kişilere ayda bir ödeme periyodu uygularken bir yandan da çiftçiye hasat zamanı ödeme kolaylığı sunarak da hizmet eder. Çiftçilere destek veren diğer bankalar ise finansal amaçlı kredi imkanı ile hizmet eder. Denizbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, TEB tarımsal kredi ürünlerinden yararlanma hakkına sahip olduğunuz bankalar arasında yer alır.  Uygun faizler sunan bankaları tercih ederek kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Çiftçileri Destekleyen Diğer Kuruluşlar: Tarımsal ve hayvancılık alanında destek sunarak bu alanların gelişmesini sağlayan çeşitli kuruluşlar vardır. Çiftçiye destek veren kuruluşlar arasında; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Sigortaları Havuzu, Tarım Kredi Kooperatifleri bulunur.

Bilindiği üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kanuni düzenlemeler yapmak ile görevlidir. Çiftçiler için gübre ve mazot desteği sunarlar. Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına ise Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. Gerekli görülen ürünlerin alım ve satışlarında piyasa fiyatlarının dengelenmesini sağlamak adına ise Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. Tarım Sigortaları Havuzu da çiftçilere doğal afetler sonrasında sigorta tutarında ödeme yapmak ve kayıplarını karşılamak adına kuruldu. Bunun yanı sıra bankalarda çiftçilere kredi imkanı sunarak desteklemektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ise her sene çeşitli destek paketleri genç çiftçilere sunuluyor.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.