Genç Çiftçi Destek Kredileri

0

Genç Çiftçi Destek Kredileri

 

Köye dönüş projesi olan genç çiftçi destek kredisi adına Ziraat Bankası da destek veriyor. Çiftçiler 30 bin TL’ye ilave olarak 90 bin TL’de Ziraat Bankası genç çiftçi destek kredisi alabilir. Başvuruda bulunmak için ise aranılan şartlara uyum sağlanması gerekiyor. İnek desteği, sera desteği, sulama desteği olmak üzere birçok destek programı bulunur. Çiftçi destek kredileri için gencciftci.tarim.gov.tr adresine giriş yapılarak ön başvuru işlemlerinde bulunulması gerekiyor.

Genç Çiftçi Desteği Başvuru Süreci

Genç çiftçi hibe destek programlarından yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle başvuruda bulunmak adına birtakım belgeleri hazırlamaları gerekir. Daha sonra ön başvuru sürecini başlatabilirler. Genç Çiftçi destek kredileri nasıl alınır diye merak edenler başvuru tarihlerini takip etmeleri gerekir. Tüm başvurular web üzerinden yapılır. Başvuru sürecinde proje hazırlanır. Hazırlanan projenin teknolojik gelişmeler ile uyumlu olması, tarım ve hayvancılık alanına katkı sağlaması olumlu değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Kimler Yararlanabilir: Çiftçi destek programından yararlanabilmek adına 18 yaşından büyük olunması şart.

 • 18 yaşını dolduran ve 41 yaşından büyük olmayan kişiler genç çiftçi destek programından yararlanma hakkına sahiptir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da ayrıca genç çiftçi destek programından yararlanılması için gerekli olan şartlar arasında yer alır.
 • Okuma yazma bilinmesi ve bunun diploma ya da okuryazarlık sertifikası ile kanıtlanması gerekiyor.
 • Örgün eğitimlerine devam etmekte olan kişiler genç çiftçi destek kredisi için başvuruda bulunamaz.
 • KDV vergi mükellefi olmayan ve basit usulde vergi mükellefi olmayan kişiler genç çiftçi destek kredisi için başvuru yapabilir.
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan kişiler için; 50 adet olmak üzere küçükbaş hayvan sahibi olunmaması, 15 adetten de fazla büyükbaş hayvan sahibi olunmaması aranılan şartlar arasında yer alır.
 • Arıcılık için ise 50 adetten fala arı kovanına sahip olanlar çiftçiye verilen destek programından yararlanamaz.
 • Bakanlık tarafından verilmekte olan herhangi bir destek programından yararlanmış olanlar da hibe destek programından ve destek kredisinden yararlanma hakkına sahip değildir.

Çiftçi Destek Programı İçin Gerekli Olan Belgeler: 18 – 40 yaş arasında yer alan genç çiftçiler bakanlık tarafından verilen 30 bin TL hibe desteğinden 2018 yılında da yararlanma hakkına sahiptir. Bu destek programlarından yararlanmak isteyen kişilerin ise öncelikle başvuruda bulunmaları gerekir.

 • Başvuru dilekçesi gencciftci.tarim.gov adresi üzerinden indirilir. İndirilen başvuru formunun dikkatlice ve eksiksiz bir şekilde doldurulması şart.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi de destek programı adına gerekli olan belgeler arasında yer alıyor.
 • Destek almak isteyen kişinin ve eşinin ücretli olarak herhangi bir yerde çalışmadığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan belge alması gerekir.
 • Aynı şekilde eşine ve kendisine ait olarak vergi mükellefi olmadığını kanıtlayan belgenin de hazırlanması şart.
 • Proje tanıtım formu da yazılım programı üzerinden indirilerek dikkatli bir şekilde doldurulmalıdır.

Genç çiftçi desteği adına resmi gazete üzerinden yayınlanmış olan tebliğ eki de başvuru sürecinde istenilen belgeler arasında yer alıyor. Tüm belgeler çiftçi desteği değerlendirme komisyonuna sunulur. Komisyon projeyi çeşitli kriterlere göre değerlendirir. Yatırım yapılacak olan yerin mülkiyetinin genç çiftçiye ait olduğunu gösteren belge, şehit ailelerinin birinci derecede yakını olduklarını kanıtladıkları belge ek olarak istenilecek olan evraklardandır.  Belgeler; il / ilçe tarım müdürlüklerine bizzat verilir. Çiftçi destek ödemesi sorgulama sistemi üzerinden başvuru süreci takip edilir.

Sera Kurmak İçin Devlet Desteği Var Mı?

Yerli üretimin desteklenmesi için seracılık ile uğraşmakta olan çiftçilere Ziraat Bankası, Kosgeb ve çiftçi destek hibesi olmak üzere çeşitli destek uygulamaları yapılır. Devlet destekleri üreticilerin ve çiftçilerin yapacakları işin büyüklüğüne ve süresine göre değişiklik gösterir. Genç çiftçi destek şartları;

 • Arazi büyüklüğünün yaklaşık olarak 1 dekar alandan gazla olması şart.
 • Çiftçiye sera desteği alacak olan kişilerin daha önceden herhangi bir kurumdan destek almamış olması gerekiyor.
 • Domates üretimi için kullanılacak ilaçların 1 dekar adına 4 tane uygulanması şart.
 • Kimyasal gübre kullanımları ise kesin olarak yasak. Gübre biyolojik olmalıdır.

Çiftçiye sulama desteği ise güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olunması şartı dahilinde verilir. Bu konuda; tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sistemi, tarla içi yüzey altı yağmurlama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi olmak üzere pek çok konu var. Gerçek ve tüzel kişilerin kendisine ait ya da en az 3 yıllık kiralık arazisi var ise başvurusu kabul edilir. Tamburlu sulama sistemi için ise arazi büyüklüğü 20 dekar olmalı. Başvuru formu ile beraber tarım il ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunabilir.

%50 Sulama Hibesi: ÇKS kayıtlı olan kişiler, kendilerine ait arazisi olmayanlar, 3 ya da 5 yıl süre ile arazi kiralama işlemlerinde bulunabilir. Sulama birliği, sulama kooperatifleri ve kendilerine ait arazilerde 10 yıl kiracı olanlar başvuru yapabiliyor.

Devlet Tarım Aletleri Desteği: Tarım yapmak adına devletin sunduğu desteklerden biri de makina ve ekipman desteğidir. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi adına makina alımları için %50 hibe desteği uygulanıyor. Ayrıca tarım sektörü içinde 9,7 milyar karşılıksız olarak hibe desteği verileceği duyuruldu.

ÇKS belgesi, teknik şartname, piyasa fiyat araştırması, proforma faturası, tarımsal amaçlı ve benzeri yönetim kurulu karar defterinde üyelerin isimleri, yönetim kurulu kararı istenir. Anıza doğrudan ekim makinesi, su ürünleri kuluçka dolabı, süt analizi cihazı, zeytin hasat makinası, yem hazırlama makinası, toprak frezesi, silaj makinası, el traktörü, patates söküm makinası, bahçe traktörü, mini yükleyici, çayır biçme makinası, çiftlik gübre dağıtma makinası, biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti gibi daha pek çok makine ve alet devlet kapsamında genç çiftçilere verilecek. Bu detek programından yararlanmak için ise kişilerin öncelikle aranılan şartlara uyum sağlaması daha sonra da gencciftci.tarim adresi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Çiftçilere İnek Hibe Desteği Var Mı?

18 40 yaş arası çiftçi desteği kapsamında verilecek olan destek Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.  Krediden yararlanılabilmesi adına çiftçinin hibe destek şartlarına uyum sağlaması gerekiyor. Ziraat Bankası da çiftçilere inek, dava, düve yetiştiriciliği adına kredi imkanı sunar.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık kapsamında  çiftçiye inek desteği programından yararlanmak adına herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekiyor. Daha önce bir destek programından yararlanan kişiler ise genç çiftçi kredisinden yararlanamaz.

Hibe Desteklerinin Değerlendirilme Süreci: Başvurular 8 kişilik komisyon tarafından değerlendirilir. Proje değerlendirme komisyonu ise 10 günlük bir süre içerisinde destek verilen başvuruları duyurur. Proje değerlendirme aşamasında ise çeşitli kriterlere bakılır. İl genelinde olan müraacat sayısı olmak üzere, bütçe imkanları da belirleyici kriterler arasında yer alır.  Daha sonra olumlu yapılan değerlendirmeler için hibe sözleşmesi yapılır. Hibe sözleşmesi kapsamında da genç çiftçilerden çeşitli belgeler istenir. Projenin uygulandığı kırsal alanda ikamet edildiğine ait belge istenilen evraklar arasında yer alır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.