Eylül’de cari açık $2.364 milyon, rezervler $3.631 milyon düştü

0

TCMB metnidir.  Analiz biraz sonra…

Cari İşlemler Hesabı

Bir evvelki yılın Eylül ayında 2.828 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 2.364 milyon ABD doları açık gerçekleşmiştir. Bunun neticesinde on iki aylık cari işlemler açığı 27.539 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir evvelki yılın aynı ayına göre 3.044 milyon ABD doları artarak 3.709 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2.869 milyon ABD doları azalarak 1.692 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir evvelki yılın Eylül ayında 6.046 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 3.236 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir evvelki yılın aynı ayına göre 1.916 milyon ABD doları tutarında azalarak 1.555 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir evvelki yılın aynı ayına göre 615 milyon ABD doları azalarak 544 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir evvelki yılın aynı ayına göre 106 milyon ABD doları artarak 197 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 607 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler saygınlığıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt haricindeki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 92 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon ABD doları net artış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt haricinden sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 805 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 48 milyon ABD doları ve 396 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 3.631 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

FÖŞ anlattı:  Sizi Artık Ben Bile Durgunluktan Kurtaramam!

Semih Sakallı-FÖŞ: Ekonomide kritik tarih 19 Kasım!

Covid-19 Yalnızca İşgücü Piyasasını Etkilemiyor!

Yeni ekonomi takımını bekleyen sorunlar büyük!

Leave A Reply

Your email address will not be published.