Eylül ayı cari açık rakamları açıklandı! 2,36 milyar dolar açık verildi

0

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bir evvelki yılın Eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla veren cari işlemlerhesabında bu ayda 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti. Bununneticesinde on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolaroldu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu biçimde:

“Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının birevvelki yılın aynı ayına göre 3.044 milyon ABD doları artarak 3.709milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı netgirişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2.869 milyon ABD dolarıazalarak 1.692 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir evvelki yılın Eylülayında 6.046 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 3.236 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan netgelirler, bir evvelki yılın aynı ayına göre 1.916 milyon ABD dolarıtutarında azalarak 1.555 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir evvelki yılınaynı ayına göre 615 milyon ABD doları azalarak 544 milyon ABD dolarıolarak gerçekleşmiştir. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir evvelki yılın aynıayına göre 106 milyon ABD doları artarak 197 milyon ABD dolarıolmuştur.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon ABDdoları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 607 milyon ABD doları tutarında net çıkışkaydetmiştir. Alt kalemler saygınlığıyla incelendiğinde, yurt dışıyerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon ABD doları netsatış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon ABDdoları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt haricindeki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 92milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışımuhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon ABD dolarınet artış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt haricinden sağlanan kredilerle ilgili olarakbankalar 805milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler isesırasıyla 48 milyon ABD doları ve 396 milyon ABD doları net geri ödemegerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 3.631 milyon ABD doları net azalışgözlenmiştir.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.