Elvan’dan ilk icraat? Kurumlar Vergisi indirimi torba-dışı

0

Cumhurbaşkanı’na kurumlar vergisinde 5 puan indirim ytesiri veren hüküm, dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba kanun teklifinden çıkarıldı. İlgili maddenin,  borsada halka arz edilen şirketlere 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi getiren hükmü ise korundu.

Teklifin 40’ncı maddesi iki kısımdan biraraya geliyordu. İlk kısımda Cumhurbaşkanı’na kurumlar vergisinde 5 puanlık indirim ve tekrar kanuni seviyesine getirme ytesiri veriliyordu. Teklifin genel kurulda görüşmeleri sırasında bu bölüm metinden çıkarıldı.

En az yüzde 20’si ilk defa işlem görmek üzere borsada halka arz edilen şirketlere 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi öngören şu hüküm ise aynen kabul edildi.

“Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kârlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden bu yana beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada tespit edilen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması sebebiyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile beraber tahsil edilir.”

dünya.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.