Devlet Memuru Olma KPSS Yaş Sınırı 2020

0
Devlet Memuru Olma KPSS Yaş Sınırı 2020
ÖSYM tarafından tertip edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’ ye girerek devlet kadrolarına devlet memuru olmak talep edenler memurluk yaş sınırı var mı devlet memuru olmanın şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. 40 yaşından sonra memur olunmaz gibi bir önyargı mevcut ama gerçek ise tamamen başka. Devlet kurumlarında memur olmak talep edenler memur olma yaş sınırı var mı konularında kesin bir bilgi arayışına girmektedir. İşte devlet memuru olmayı bekleyen binlerce kişinin merak ettiği sualler ve yanıtları..
Memur olmak talep edenler için Memurlukta yaş sınırı yasaya göre kaçtır 2020 memur alımları evvelsinde yaş şartını öğrenin..
Memur Olma Yaş Sınırı Nedir?
Devlet kadrolarında memur olmak talep edenler memurluk yaş şartının araştırmasına girmektedir. Çoğu kamu kurumunun yaş sınırlaması birbirinden farklıdır. Yıl içerisinde kadrolara yerleştirilecek olan memurların yaş sınırlamaları da yasa ile belirlenmektedir. Çoğu memur alımlarında yaş sınırı için 35 yaşından gün almamış ya da 40 yaşını doldurmamış olmak şartı gibi ibareler görülmektedir. Lakin çoğu kurum yaş sınırı olmadan memur alımı yapmaktadır. Durum böyle olunca memur olmak isteyen vatandaşlarımız memur olma üst yaş sınırı hakkında net bir bilgiye sahip değildir.
40 Yaşındayım KPSS ile Kamuya Girebilir miyim?
Devlet memuru olmanın yaş alt ve yaş üst sınırı 657 sayılı kanunun 40. maddesinde belirlenmiştir. yasaya göre; 18 yaşını tamamlayanlar ve herhangi bir iş okulunu yahut sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olma ve mahkeme kararı ile ergin olmak (yargısal erginlik) şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. yasaya göre Devlet memuru alım ilanlarında yaş üst ve alt sınır konmama halinde 18 yaşını dolduranlar devlet memuru olabilir. Buna göre; 40 yaşında kamuya girmek mümkündür.:)
Devlet memurluğu alınacak olanlar genel ve özel şartlara sahip olmalıdır Genel şartlar ise;
Türk vatandaşı olmak,
657 sayılı Kamu çalışanları kanunu 40 maddesinde tespit edilen yaş şartlarını taşımak,
Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir iş yahut sanat okulunu bitirenler en az on beş yaşını doldurmuş olmak kazai rüşt kararı almak şartı ile devlet memuru olabilirler.
657 sayılı Kamu çalışanları kanunu 41 maddesinde öğrenim şartlarını taşımak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
657 sayılı Kamu çalışanları kanunu 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartları aranır.
Devlet memuru olmak için lüzumlu bazı özel şartlarda mevcuttur. Bu özel şartlar ise;
Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
Kurumların özel kanun yahut diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.” hükmü bulunmaktadır.
Memurluk Yaş Sınırı Var mı?
657 sayılı Kamu çalışanları kanunu 40. maddesi gereğince alım ilanlarında yaş alt ve üst sınırlaması getirilmeyen her kadroda YAŞ ŞARTSIZ devlet memuru olunabilir. 40 ila 45 yaşında olunsa dahi alım ilanında yaş sınır yoksa o kadroya devlet memuru olarak yerleşebilirsiniz.
657 sayılı Kamu çalışanları kanunu 40. maddede A grubu alımlar için 35 yaşını doldurmamış olmak hükmü ile alımlarda yaş üst sınırı getirilmiştir yine ilgili madde gereğince 18 yaşını tamamlayanlar hükmü yer aldığından memur alımlarında alt yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir.
Yaş Şartı Olmayan Devlet Kadroları 2020
ÖSYM aracılığı ile yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinde devlet kadrolarına alınacak Kamu çalışanlarında yaş alt ve üst sınır şartı konabilmektedir.
ÖSYM tarafından yapılan KPSS yerleştirmesi şeklinde memur alımında yaş şartı olmadan memur olunabilmektedir.
Yaş şartı olmadan memur alımı yapan kurumların başında Milli Eğitim Bakanlığı gelmektedir. Özel öğretmen alımlarında yaş sınır şartı yoktur.
Bunun yanı sıra Üniversite Hastaneleri tarafından yapılan sağlık personeli alım ilanlarında da yaş şartı aranmamaktadır.
Kredi Yurtlar Kurumu KYK 4 B Sözleşmeli yurt memuru alımlarında da yaş şartı aranmaz.
Askeri kurumlara sivil memur alımlarında yaş sınırı yoktur.
İşçi alımı üst yaş sınırı aranmaz.
İtfaiye alımı yaş şartı aranmaz.
MEB Öğretmen alımlarında yaş şartı 40 olarak belirlenmiştir. İlk kez öğretmen kadrolarına atanacak kadrolara yönetmeliğin 11/g bendi gereğince, başvuruların ilk günü saygınlığıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Bu düzenleme kaldırılmış olup öğretmen atamalarında yaş sınırı şartı kaldırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli alımlarda,
Adalet Bakanlığı sözleşmeli alımlarda,
Tarım Bakanlıklarının sözleşmeli alımlarında,
Askeri kurumlara sivil memur alımında yaş şartı aranmaz.
Devlet kamu kurumlarının doktor, öğretmen, imam kadrolarına yapılacak memur alımlarında yaş şartı yok yahut 40 yaş üzeri olmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığının imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi kadrolarına alımlarda yaş şartı aranmaz.
Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi, orman muhafaza memurluğu kadrolarında ve kalkınma ajanslarında da üst yaş sınırı konulmuyor.
Yaş Şartı Arayan Kurumlar 2020
Bunların yanında devlet kadroları alımlarında bazı kadroların durumuna göre yaş şartı sınırlaması da konabilmektedir.
KPSS-A grubu alımlarında yaş şartı aranmaktadır. KPSS- A grubu alımları olan;
Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Denetçi Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Müfettiş Yardımcılığı gibi kadroların alımlarında yaş sınırı bulunmaktadır.
POMEM alımlarında yaş şartı vardır.
Kadınlar için 28 erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak şartı vardır.
Adalet Bakanlığı devlet memuru alımlarında da yaş şartı aranır.Zabıt katipliğinde 35 yaş sınırı getirilmiştir.
Kalkınma ajanslarına uzman ve destek personeli alımlarına 50 yaş şartı konulmuştur.
Fakültelerin İbbf mezunu KPSS den geçerli puan alan adaylarda yahut 4001 linin başvuracağı kadrolarda yaş sınırı vardır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.