Devlet Çiftçi Desteği 2018

0

Devlet Çiftçi Desteği 2018

Çiftçi destek ödemeleri 2018 yılında da devam ediyor. Ön başvurular bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım programı üzerinden yapılacak. gencciftci. tarim. gov.tr adresine erişim sağladıktan sonra başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru dokümanlarını da yazılım programından almanız mümkündür.

Devlet Çiftçi Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Genç çiftçilere verilecek olan 30 bin TL’ye kadar hibe desteğinden yararlanılması için birtakım şartlara uyum sağlanması gerekiyor. Genç çiftçi destek şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak aranan şartlardan en önemlisi.
 • Başvuruda bulunacak olanların ayrıca 18 yaşını doldurmuş olması ve 41 yaşından da gün almamış olması gerekiyor.
 • Okuma yazma bilmekte aranan önemli şartlar arasındadır. Başvuru tarihi itibari ile ücretli olarak bir yerde çalışıyor olmamanız gerekmekte.
 • Örgün eğitimlerine devam eden kişilerinde başvuruları kabul edilemez.
 • Basit usulde ya da KDV vergi mükellefi olmamak şart.
 • Ayrıca hayvansal üretime de yönelik olarak küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan alımı ve tesis yapımı gibi proje başvuruları içinde birtakım şartlar var.
 • 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olunmaması, 15 adet büyükbaştan başka hayvan sahibi olunmaması şarttır.
 • Arı ve arıcılık alanına yer alan Devlet çiftçi desteği projelerinden yararlanabilmek adına ise 50 adetten fazla arı kovanına sahip olmama şartı aranıyor.
 • Bunun yanı sıra bakanlık tarafından verilen herhangi bir hibe destek programlarından yararlanmış olmamakta aranılan şartlar arasında yer alır.
 • Sayılan özelliklerin tümü başvuruda bulunacak olan çiftçilerin eşleri içinde geçerlidir.

Genç Çiftçi Devlet Hibe Desteği İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Genç çiftçi desteği başvurusu yapacak olan kişilerin hibe desteğinden yararlanmak için gerekli birtakım belgeleri de tamamlamaları şart. Genç çiftçi hibe desteği kapsamında istenilen belgeler ise;

 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi başvuru için gerekli olan belgelerden biri.
 • Bunun yanı sıra ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait olarak sosyal güvenlik kurumundan belge alınması gerekiyor.
 • Aranılan şartları kanıtlamak adına basit usulde ya da gerçek usulde vergi mükellefi olunmadığına dair de başvuru yapacak olan kişilerin hem kendisine hem de eşine ait onaylı belgeleri hazırlamaları şart.
 • Başvuru dilekçesi de istenilen belgeler arasında yer alır. Ancak bunun için genççiftçi.tarım.gov internet sitesine girerek yazılım programı üzerinden başvuru dilekçesinin indirilmesi ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir.
 • Aynı şekilde yazılım programı üzerinden proje tanıtım formunun da doldurulması şart.
 • Bunun yanı sıra Genç çiftçi desteği resmî gazete üzerinden yayınlanan tebliğ ekindeki taahhütname de gerekli belgeler arasında bulunur.

Okur – yazarlık belgesi de onaylı olarak sunulmalıdır. Daha sonra devlet çiftçi destyeği için gerekli olan belgelerin değerlendirme komisyonuna sunulması gerekiyor. Değerlendirme komisyonuna sunulacak olan birtakım ek belgelerde var.

Değerlendirme Komisyonuna Sunulacak Olan Belgeler: Yatırım yeri mülkiyetinin genç çiftçilere ait olduğuna dair olan belge ve aldığı eğitimin proje konusu ile uyumluluğunu ifade eden belge, coğrafi işaret tescilinin proje konusu içeriğine ait olduğunu ifade eden belge, şehit ailelerin de şehidin birinci yakını olduğunu kanıtlayacakları belgeler komisyona sunulacak olan evraklar arasında yer alır.

Çiftçi destek parası alabilmek için başvuru tarihleri takip edilmelidir. Başvurular web üzerinden yapılacak. Ön başvuru için gencciftci.tarim.gov adresine giren kişiler dokümanları çıktı olarak alır. Daha sonra proje ve istenilen tüm belgeler ikamet edilen yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il / ilçe tarım müdürlüklerine şahsen yapılır. Başvurunun tamamlanmış olması için bizzat elden teslim edilmesi gerekiyor. Genç çiftçi desteği başvuru süreci sonunda ise sonuçları Genç Çiftçi Projelerinin Başvuru Sonuçlarını sorgulama sistemi üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün olacak. İnternet üzeriden erişim sağladıktan sonra e- devlet şifresi, mobil imza, T.C. kimlik numarası, elektronik imza gibi bilgilerden yararlanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Başvurular Nasıl Değerlendirilir?

Destek programından yararlanmak adına projelerini sunan kişilerin Çiftçi doğrudan destek almaları için başvurularının olumlu değerlendirilmesi gerekiyor. Başvurular Valilik makamının oluru ve vali yardımcısının başkanlığındaki bakanlık il müdürü, il müdür yarımcısı, eğitim müdürlüğü, iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ve ticaret borsası temsilcilerinden oluşan 8 kişilik komisyon tarafından yapılır. Genç çitçi proje değerlendirme komisyonu on günlük bir süre içerisinde destek verilecek olan başvuruları ilan eder. Daha sonra destek kapsamına alınacak olan başvuruların belirlenmesinde il genelindeki müraacat sayısı ve bütçe imkanları doğrultusundaki puanlama kriterleri belirleyici olur. Komisyon tarafından başvurunun reddedilmesi kararı kesin olup genç çiftçiler bu karara itiraz etme hakkına sahip değildir. Başvurular kabul edildiğinde ise hibe sözleşmesi imzalanır.

Hibe Sözleşmesi: Destek kapsamında bulunan genç çiftçiler ile  proje değerlendirme komisyonu arasında yapılır. İlçe müdürlükleri arasında 2 nüsha halinde hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme bakanlık tarafından hazırlanmış olup genç çiftçilerin dikkatli bir şekilde okumaları şarttır. 5 iş günü içinde sözleşme imzalamayan kişiler destek kapsamından çıkarılır.

Hibe Sözleşmesinde Hangi Belgeler İstenir?

Hibe sözleşmesi aşamasında da çiftçilerden birtakım belgeler istenir. Genç çiftçinin projesini uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiğine dair belge, genç çiftçinin 2 yıl boyunca ikametini değiştirmemesi, bitkisel konulu olan projeler için hibe sözleşmesi imzalama tarihinden itibaren mülkiyeti başkasına at olan genç çiftçinin hissesi bulunmayan yatırım parseline ait hissedarlar ile yapılan sözleşmeler. Tek yıllık bitkisel üretim projesinde  en az 3 yıllık, çok yıllık bitkisel üretim konularında da en az 5 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi gerekiyor.

 • Hayvansal üretim konulu olan projeler adına ise hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait olan ve genç çiftçinin hissesi bulunmayan işletmeye ilişkin belge istenir.
 • Hibe sözleşmesinden sonra küçükbaş ya da büyükbaş hayvancılık alımları adına da TİGEM ile genç çiftçiler arasında yapılacak olan alım sözleşmesi istenilen belgeler arasında yer alır.
 • Hibe sözleşmesini imzalayarak mal alımından vazgeçen ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmeyen yatırımcılar iki yıl süre ile olmak üzere destek programlarından yararlanamaz

Proje Kapsamında Karşılanmayan Giderler Nelerdir?

Hibe sözleşmeleri onaylanmayan projeler adına hiçbir harcama karşılanmaz. Bu durumdan Bakanlık hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmez. Bunun yanı sıra Bakanlık tarafından yapılan ve herhangi bir şekilde belgelendirilemeyen satın alma giderlerine ilişkin olacak hibe desteği ödenemez.

Satın Alma Usulleri: Satın alma işlemleri ise Genç çiftçi desteği tebliği geldikten sonra uygulama rehberi, tebliğ ve hibe sözleşmesine bakılarak yapılır.

İlan edilen uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi ile gerçekleşecek olan hak, sorumluluklar iyi bilinmelidir. Proje dosyalarının da titizlikle hazırlanması ayrıca önem taşır. Eksik herhangi bir dosya bulunmaması ve proje gider kalemlerinin belirlenmesinde gerçekçi olunması oldukça önemli olan konular arasında yer alıyor. Uygulama aşamasında ise her türlü yanıltıcı belgenin yasal yaptırımlar ile karşılanacağı bilinmeli. Proje başvuru esnasında verilen taahhütler eğer yerine getirilmez ise hibe sözleşmesi fesh edilebilir. Bu durumda da hibenin geri alınması kesinleşir. Ayrıca başvuru da iyi tarım uygulamaları söz konusu ise ürünlerin kontrol  ve sertifikasyon işlemlerinin yapılması için Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşmeler neticesinde sunulur..

Leave A Reply

Your email address will not be published.