Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kredisi Nasıl Alınır?

0

Büyükbaş – küçükbaş hayvancılık (besi, süt hayvancılığı; damızlık hayvancılık vb.), kanatlı hayvancılık (tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık vb.), arıcılık vb. konularda yapılan yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak devlet destekli kullandırılan kredilerden biraz bilgi sahibi olalım.

Büyükbaş veya Küçükbaş Hayvan Kredisi
Devlet, yerli üretimi desteklemek ve ekonomiye destek olmak amacıyla, üreticiyi çeşitli teşvik programları ile desteklemektedir. Bu kapsamda, hayvancılık yapmak isteyen girişimcilere de, çeşitli krediler vermektedir. Gerek Devlet bankaları ile, gerek KOSGEB ile gerekse kooperatifler ile birçok üreticiye Hayvan alımı için devlet desteği verilmiştir.

Öncelikle devlet desteklerinden yararlanmak için, yapmak istediğiniz iş ile ilgili iyi bir iş planı hazırlamalısınız. Bu iş planında, alacağınız hayvan cins ve miktarından, barınağına, bir yıllık ve beş yıllık hedeflerinize kadar, tüm ayrıntıları bu projeye dahil etmelisiniz. Devlet üreticiye hayvan alımı için devlet desteği sağlarken, üreticinin zarar ve iflas etmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kredisi
Ziraat Bankası;
Devlet Hayvancılık kredilerinin bir çoğunu, Ziraat Bankası vasıtasıyla vermektedir. Banka tarafından çiftçilik ile uğraşmak isteyen, küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, arıcılık, balıkçılık gibi alanlarda kredi almak isteyen çiftçilere çeşitli şartlar dahilinde kredi vermektedir. Bu kredilerin faizleri piyasanın en alt seviyesinden üreticilere verilmekte, bazı programlar dahilinde sıfır faizli devlet destekleme kredileri verilmektedir. Kredilerden gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Makine ve teçhizat alımları ile mevcut makinelerin bakımlarının yapılması ve sorunların giderilmesi, sigorta, yem, yakıt, zirai ilaçlar, arazi kiraları vb. konularda da krediler verilmektedir. Bu alanlarda verilen işletme kredilerinin yanı sıra tarla alımı, süt ekipmanları, hayvan barınaklarının yapılması, hayvan alımları, güneş enerjisi vb. konularda da yatırım kredileri verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aranan şartlara sahip olanlar Ziraat Bankası düşük faizli hayvancılık kredilerine başvurabilirler.
Kredi başvurusu Ziraat Bankası şubelerine yapılacaktır. T.C. kimlik belgesi, Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıtlı olunduğunu gösteren belge, 3 yıldır tarımsal faaliyet ile uğraştığınızı kanıtlayan belge, krediye teminat olarak gösterilecek belgeler, arsa ve arazi tapularının fotokopileri ile size en yakın Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi
Öte yandan, Tarım ve Kredi Kooperatifleri tarafından da, hayvan alımı için devlet destekli krediler verilmektedir. Bu krediler şunlardır; Donatma, Genel İhtiyaç, Tohumluk, Hayvancılık İşletme, Tarımsal İlaç, Akaryakıt, Kimyevi Gübre, Tarımsal Araç-Gereç, Hayvancılık Donatma, Tarımsal Sulama Kredileridir.
Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi adına düşük faizli kredi vermektedir. Bu krediler küçükbaş, büyükbaş, sığır, düve, su ürünleri, kanatlı gibi konularda verilmektedir.
Yukarıdaki tabloda kredi üst limitleri, uygulanacak faiz indirimleri ve destekleme ödemesi yapılacak olan sektörler belirtilmiştir. Bu kredilere Ziraat Bankası aracılığı ile başvurulacaktır. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020′ dir. Tabloyu incelediğimizde genel olarak 100 bin TL. limitli olan hayvancılık kredilerinin yatırım dönemlerinde uygulanacak olan faiz indirimi oranı yüzde 100′ dür. Yaygın hayvansal üretim, damızlık düve, sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği, küçükbaş, damızlık kanatlı gibi sektörlerde yatırım döneminde krediler 0 faizli olarak kullandırılacaktır. 2015 sayılı resmi gazetede yayınlanmış tebliği incelemek için tıklayınız.

Tarım Kredi Kooperatifi Kredi Limitleri
Tarım kredi kooperatifi, almak istediğiniz sektöre göre 20 bin liradan, 1.000.000 TL. Ye kadar çeşitli krediler vermektedir. Tabi bu krediler, sektöre, talep eden kişiye ve proje göre değişiklik göstermektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri Hayvan alımı için devlet desteği sağlarken, genel itibariyle kullanıcının kooperatif üyeliği ve üyelerden bir veya birkaçının kefilliği öngörülmektedir. Kefillerden isteyen şartlar ise şöyledir; Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması, 20.000.-TL’ ye kadar tespit edilen krediler için Kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmek kaydıyla en az 2 ortağın kefaleti sağlanarak maddi teminat alınmayabilir.

Kooperatif ortaklarına 20.000.-TL’ nin üzerinde kullandırılacak krediler için; müteselsil kefalet müessesesi yanında mutlaka taşınmaz mal ipoteği veya taşıt aracı, traktör rehini alınacaktır. Ancak, Kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde; 20.001.-TL ile 30.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 3 ortak kefil veya en az 2 ortak kefille birlikte ortak olması aranmaksızın 1 kamu görevlisi kefil alınması kaydıyla en az 3 kefille, 30.001.-TL ile 40.000.-TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 4 ortak kefil veya en az 2 ortak kefille birlikte ortak olması aranmaksızın 2 kamu görevlisi kefil alınması kaydıyla en az 4 kefille, maddi teminat alınmaksızın kredi kullandırılabilecektir. denilmektedir.
Hayvan alımı için uygun faiz oranları ile kredi veren bankalar
Ülkemizde hizmet vermekte olan, yatırım ve mevduat bankalarının hemen hemen tümü tarafından, hayvan alımı için kredi verilmektedir. En uygun vade ve faiz seçenekleri veren bankaları tespit ederek, tekliflerini değerlendirebilir ve kredi başvurusu yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası,
Şekerbank,
Halk Bankası,
Denizbank,
İş Bankası bu bankalar arasındadır.
Hayvan almak isteyen çiftçiye devlet kredisine benzer haberimiz için tıklayınız.

Denizbank Tarımsal Yatırım Kredileri
Denizbank tarımsal işletmelere süt ve besi hayvanı alım kredi adı altında krediler vermektedir. Bunların yanı sıra tarımsal makine ve teçhizat alımlarında da çiftçiler desteklenmektedir. Hayvanlarından süt elde edip geçimlerini buradan sağlayanlar için sağma makinesi ya da süt soğutmak için gerekli olan ekipmanın alınması için 60 ay vade ile kredi verilmektedir. Bu makine ve teçhizatın fatura tutarlarına bakılarak bu tutarların en fazla yüzde 75′ i oranında kredi verilmektedir.
60 ay vade ile kredi verilen diğer konu ise süt hayvancılığı yapmak için hayvan alınmasıdır. Sığır almak için kullandırılacak kredinin oranı yine fatura değerinin yüzde 75 i oranında olmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği işinde kullandırılacak olan sığırların alınması için de kredi verilmektedir. Bu krediler ise yılda 2 kez ödemeli olmakta ve vadeleri en fazla 1 yıl olmaktadır. Kredi üst limiti yine %75 oranındadır. Diğer krediler ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Hayvan yetiştiriciliği işinde kullandırılacak olan sığırların alınması için de kredi verilmektedir. Bu krediler ise yılda 2 kez ödemeli olmakta ve vadeleri en fazla 1 yıl olmaktadır. Kredi üst limiti yine %75 oranındadır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.