Bekçi Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? 2020

0
Geçtiğimiz yıl çok sayıda bekçi alınacağı söylenmişti. 30 bin bekçi alımı tamamlandı ve bekçilerimiz görevlerine başladı. 2020 senesinde da bekçi alımı yapılacak. 2020 senesinde 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 bekçi alınacağı duyuruldu. Başvuru tarihlerinde internet üstünden başvurular kabul edilecek. Lakin bekçi olabilmek için POMEM tarafından bildirilen bekçi şartlarını taşımak gerekir. Bekçi maaşları oldukça yüksek olması sebebi ile pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Bekçi başvuru nasıl yapılır? lüzumlu şartlar nelerdir? Kaç para maaş alırlar? Mesai saatleri nasıl? Bayan bekçi alımı yapılıyor mu? Şimdi bunları inceleyelim.
Bekçi Alım Şartları Nelerdir?
7245 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 18 Haziran 2020 Resmi Gazete‘ de yayınlanarak Yürürlüğe girdi. Bu kanun içerisinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde bekçilerin, görev ve yetkileri, bekçilerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenmiştir.
Bekçi alımları için yapılacak olan sınava başvurmak için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;
Lise ve dengi okul mezunu olmak
Türk vatandaşı olmak
Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak
Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak
Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık sebebi haricinde)
Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak
Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması
Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak
Silahlı görev yapmaya yahut silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması
Toplumda kötü sahip olduğu özellikleri ile tanınmamış olmak
Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması
Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması
En az 1,67 boy oranına sahip olmak
Vücut kitle indeksi 18 ile 27 içinde olmalı
Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak
Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu yanıtlanması
Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekir.
Bu şartları taşımadığının tespiti halinde sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.
Bekçi alımları için başvurular başladı. Sınav ücretleri Halkbank’ a ödenecek.
Başvuru Evrakları Nelerdir?
Sınav başvuru talebinizi içeren dilekçe
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport
Diplomanın aslı ve fotokopisi
Sınav başvurusunda yer aldığınuz il sınırları içerisinde 1 yıldır ikamet ettiğinizi kanıtlar belge
Son 1 yıla ait 4 tane biyometrik fotoğraf
Yukarıda saydığımız şartlardan eşinin ya da kendisinin bekçilik için engel teşkil edecek durumlarının olmaması
Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont
Sağlık bilgilendirme formu
Yaş düzeltmesi yaptıranların yaş düzeltme evrakları
Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi gerekir.
Üç Aşamalı Sınav Nasıl Yapılıyor?
Bekçi alımları için yapılacak olan sınav 3 aşamadan biraraya geliyor. Bu sınav kategorileri yazılı, sözlü ve fiziki yeterliliktir.
Adaylar evvellikle yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sorulacak sualler Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanlarında olacaktır. Sınava giren ve suallerı cevaplayanlar, yanıtları optik form üzerine işaretlemek sureti ile sınavı tamamlayacaklardır. Bu sınavdan başarı ile geçmenin koşulu 100 puanlık olan sınavdan en az 50 puan almaktır. Bakanlık lüzumlu gördüğü durumlarda bu puan hakkında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İkinci aşama fiziki yeterlilik aşamasıdır. Bu sınavda adayların kabiliyetleri ve fiziki durumları incelenerek eleme yapılacaktır. Sınav komisyonu tarafından yapılacak olan inceleme neticesinde 60 puan alanlar bu aşamadan da geçmiş sayılacaktır. Başarısız olanlar ise elenmiş olacaktır.
Üçüncü aşama ise sözlüdür. Bu aşamada kendini ifade edilme yeteneği, adayın özgüven derecesi incelenecektir. Aday bu zamanda genel kültür konularını içerek kartlar içinden seçim yaparak o konudaki fikirlerini açıklayacak ve verilen süre zarfında kısa bir sunum yapılması istenecektir. Komisyon tarafından adayın sunumuna müdahale edilebilecek ve kendisine sualler yöneltilebilecektir. Sözlü sınavda 5 kategori vardır. Bu kategoriler bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, özgüven, ifade yeteneği ve vücut dilidir. Her bir kategori 20 puandır. Bu kategoriler dikkate alınarak adayın 70 puan alması gerekecektir.
Aday bu üç sınava girdikten sonra aldığı puanlar üstünden hesap yapılacaktır. Yazılı ve fiziki puanın yüzde 25’i, sözlü sınavın ise yüzde 50′ sinin ortalaması alınacaktır. Bu esas puan hesaplandıktan sonra sınavı kazananların isimlerini içeren bir liste asılacaktır. Listede yer alan isimler üstünden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu son aşamayı da başarı ile geçen bekçi adayından sağlık kurulu raporu istenecektir.
Üç Aşamalı Sınav Nasıl Yapılıyor?
Sınav Ücreti Ne Kadar?
Genel olarak başvurularını internet üstünden yapacak olanlar için belirtilen tarihlerde Halkbank şubesine yatırılacaktır. Ücretler yalnızca Halkbank aracılığı ile alınmaktadır. İnternet bankacılığı, ATM ya da şubeler aracılığı ile sınav ücretleri yatırılabilecektir. Lakin internet üstünden ödeme yapanlar dekontun çıktısını almalıdır. Çünkü istenen belgelerde yukarıda görüldüğü üzere dekont da bulunmaktadır. Şehit ve görev malulü yakınları sınava ücretsiz olarak başvuru yapabilecektir. Lakin başvuru anında bunu belirtmeleri gerekir. Yoksa ücreti yatırmadıkları için sınav başvurusu yapmamış sayılacaklardır. Sınav ücretini ödeyerek ön kayıt yaptırmayan ya da aynı başvuru için pek çok defa ücret yatıranları ücretleri geri verilmeyecektir.
Bekçilerin görev ve Yetkileri Nelerdir?
Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Kimlik Sorma Ytesiri Hakkında Basın Açıklaması 21.11.2019 tarihinde yapılmıştı.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin halka yardım, şüpheli vatandaşlardan kimlik sorma ve araştırma görev ve ytesiri ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini genişletecek olan düzenleme içeren kanun teklifini 22 Ocak 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bekçilerin Kimlik Sorma Ytesiri
Bekçilerin Kimlik Sorma Ytesiri Hakkında Basın Açıklaması
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görev ve yetkileri ile ilgili olarak paylaşılan yönetmeliğin 16. maddesindeki Mahalle ve Çarşı bekçileri bölgeleri içinde gezen şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin bireylere kimlik sorma yetkileri mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bekçilerin kimlik sorma ytesiri isimli içeriğimizi okuyabilirsiniz. Buna göre görev anında şüpheli şahısların kimlik ve hüviyet araştırma ytesiri verilen çarşı ve mahalle bekçilerinin görev sırasında kimlik araştırması yapmasına itiraz edilmesi suçtur. Kimlik sorma yetkilerini kullanmak isteyen bekçileri zor kullanmak zorunda bırakılmamalıdır. 18 Haziran 2020 tarihinde Çarşı ve Mahalle bekçilerin atama, görev ve yetkilerini içeren 18 maddelik kanun metninine göre Çarşı ve Mahalle bekçilerin görev ve yetkileri şunlardan oluşmaktadır;
Halka yardım görevi
Devriye hizmet görevi
Durdurma ve Kimlik sorma görevi
Adli görev ve yetkileri çerçevesinde şüphelileri yakalamak, lüzumlu tüm önlemleri almak,
Zor ve Silah kullanma ytesiri
Genel Kolluk kuvvetlerine yardım görevi vardır.
Bekçi Olmak İçin Nereye Başvurulur?
Yöntem 1 İnternet Üzerinden Başvuru
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular açıklandığında İnternet üstünden başvuru yapmak için tıklayınız. görev yapılmak istene il başvuru anında seçilecektir. e-devlet üstünden başvuru yapmak da mümkün olmaktadır. Başvuruda bulunmak için internet sayfasını ziyaret ederek başvuru zamanıni geçirmemenizi öneririz.
Yöntem 2 kişisel Başvuru Yapılabiliyor
kişisel başvuru için tarihler Polis Akademisinin resmi internet sitesinde duyuruluyor. Ön başvuru yapanlar ön sağlık kontrolleri için başvuru merkezlerine mesai saatleri içinde başvuruda bulunuyorlar. Müracaat Kabul Komisyonuna başvurmak sureti ile başvurular kabul edilecek olup belirtilen tarihler haricindeki kişisel başvurular reddedilecektir. Şahsen başvuru anında merkezlere hiçbir elektronik eşya sokulmadığı belirtiliyor.
Bekçi Atama İşlemleri
Yapılacak olan 3 aşamalı sınavı geçtiğinizde atama işlemleri belirli usuller içerisinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak tek başına yetmemektedir. Bu zamanda arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının da olumlu yanıtlanması gerekir. Bu araştırmalarında herhangi bir problem çıkmayanlar Sağlık Raporu almak üzere devlet hastanelerine sevk edilecektir. Sağlık durumunda çarşı ve mahalle bekçisi olmalarına herhangi bir engel olamayanların memur olarak atanması mümkün olacaktır. Ataması yapılanların 15 iş günü içinde görevlerine başlamaları gerekir. Herhangi bir gerekçe sunmadan hizmetlerinin başında olmayanlar hakkında yapılan atamalar iptal edilecektir. Bu zamanda boş kalan illere yedek listelerdeki bireyler dikkate alınarak liste sıralamasına göre atama yapılacaktır.
Atamalar belli şartlar içerisinde yapılacaktır.
Atama ve adaylık süreci
MADDE 4- e göre;
Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık yahut engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş yer alanlar emniyet yahut jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday memur olarak atanırlar.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık zamanı bir yıldan az iki yıldan fazla olamaz. Adaylık zamanı içerisinde en az üç ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilir.
Adaylık zamanı içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayı ile kesilir.
10 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANMIŞTI
Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10.000 bekçi kadrosu verildi. 3-10 derecede Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında 10 bin bekçi kadrosu verildiği tebliğname de açıklandı. Cumhurbaşkanlığı 22 sayılı kararnamesini bu sayfadan göz atabilirsiniz.
Daha evvel yapılan 10 bin bekçi alımı Resmi Gazete Görseli
22 sayılı Tebliğnameye ait görsel yukarıda mevcuttur. Alımların 2020 senesinde da Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacağı değerlendiriliyor.
Bekçiler Kaç Para Maaş Alıyor?
Lise Mezunu bir mahalle bekçisinin 4.250 TL.
Önlisans mezunu bekçiler 4.400 TL.
Lisans mezunu bekçiler 4.657 TL. civarında maaş aldığı belirtiliyor.
Mahalle Bekçileri Kaç Saat Çalışıyor?
Genel itibariyle akşam 19:00 – sabah 07:00 içinde çalışan bekçiler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapıyorlar. Haftalık 40 saat olan çalışma saatleri bekçilerin günlük çalışma saatleri güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan saatler arasını kapsayacak biçimde düzenlenir. Bu kapsamda bekçilerin çalışma saatleri Emniyet tarafından belirlendiği biliniyor. Başvuru olmak isteyen ve şartları taşıyan adaylar eğitimleri genelde Bayburt Polis iş Eğitim Merkezi’nde yatılı olarak veriliyor.
Bekçi Alımı 2020 senesinde Ne Zaman Yapılacak?
2020 senesinde bekçi alımları ile ilgili hala net ve resmi bir açıklama yer almıyor Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üstünden yapılan duyurularını sitemiz takip edebilirsiniz. Bayan bekçi alımı yapılıyor mu?

Leave A Reply

Your email address will not be published.