Adalet Bakanlığı CTE (Ceza İnfaz Kurumu) Personel Alımı Yapacak! Hemen Başvuru Yapın!

0

2021 yılının gelmesi hem iş olarak hem ekonomik olarak güzel boyutlarla gelmeye başladı. Özellikle işsiz kesimin kamu kurum ve kuruluşlarında açılan boş kadrolara yerleşebilme hayali ile yeni bir umut kapısı daha aralandı. Adalet Bakanlığı yaptığı genelge açıklaması ile CTE Ceza İnfaz Kurumu’na katip personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak olan alımlar için son başvuru tarihi ise 18 Ocak 2021 olacağı belirtildi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı CTE Ceza İnfaz Kurumu’na katip olarak başvuru yapabilecek olan tüm adayların hızlı bir şekilde başvurularını yapmaları ve resmi kaynaklardan gelecek olan başvuru sonuçlarını beklemeleri gerekecek.

160 kişilik kontenjan ile yurdun çeşitli bölgelerinde CTE Ceza İnfaz Kurumu katip personeli alımı yapılacağı ilan edildi. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu resmi açıklama neticesinde Ceza İnfaz Kurumu’nun katip ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile yeni bir personel alımına daha gidileceği iddia edildi.

CTE Katip İlanına Nasıl Başvuru Yapılacak?

Başvurular, 18 Ocak 2021 ile 5 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurulara dair yapılan resmi açıklamada, “Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 (İnternet sitemizde yer almaktadır.) başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir.” denildi. Ayrıntılı bilgilendirmeye CTE resmi sayfasından kolaylıkla erişim sağlanabileceği gibi başvuru sonuçları ile atama sürecine dair detaylar da ilgili resmi sayfadan takip edilebilecek.

Adalet Bakanlığı CTE Başvuru Şartları:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlikle ilişiği  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış
 • yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 • Adalet Bakanlığı  Memur,  Sınav-Atama  ve  Nakil  Yönetmeliğinin  6-18/c  maddesinde  bulunan  şartları  taşıdığını  Sağlık  Bakanlığına  bağlı  tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 • f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;
 • Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Başvuru Özel Şartları

 1. a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,  (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından  mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 2. b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.